Vo-scholen zijn verplicht om tussen 1 oktober en 1 februari gegevens aan te leveren van leerlingen waarvan ze verwachten dat zij een overstap naar een mbo-opleiding gaan maken. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) maakt het mogelijk om veilig digitaal deze gegevens van potentiële mbo-leerlingen uit te wisselen met mbo-scholen en gemeenten. Om het gebruik van de VVA in uw vertrouwde leerlingadministratiesysteem (LAS) te vergemakkelijken organiseert Kennisnet samen met de VO-raad, Magister en Somtoday op 13 december een webinar.

Tijdens dit webinar:

  • krijgt u uitleg over de VVA;
  • wordt u stapsgewijs op weg geholpen in het gebruik van de VVA;
  • kunt u vragen stellen aan LAS-vertegenwoordigers;
  • en kunt u ervaringen uitwisselen met collega’s.


In het eerste deel van het webinar wordt de werking van VVA op hoofdlijnen uitgelegd; in het tweede deel krijgt u praktische handvatten voor het gebruik van VVA in uw vertrouwde LAS.

Aanleiding webinar 
De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) maakt het mogelijk om veilig digitaal gegevens van potentiële mbo-leerlingen uit te wisselen tussen vo- en mbo-scholen en gemeenten. Hiermee kunnen leerlingen beter begeleid worden bij hun overstap naar vervolgonderwijs en kan uitval worden voorkomen. De meeste scholen zijn al aangesloten op de VVA, maar uit gesprekken met scholen komt naar voren dat zij niet op de hoogte zijn van de verplichting om gegevens te leveren. Ook ervaren zij problemen in het gebruik van de VVA. 


Datum en tijden 

Het webinar vindt plaats op maandag 13 december van 15:00 – 16:00 uur.

Voor wie 

  • Vo-scholen (incl. praktijkonderwijs) en vso; 
  • Studiekeuzebegeleiders, leerlingbegeleiders vmbo;
  • Coördinatoren bovenbouw;
  • Administratief medewerkers.
     

Aanmelden

Aanmelden kan tot 10 december via het online formulier. Na aanmelding krijgt u uiterlijk twee werkdagen van tevoren de Teams-link naar het webinar toegestuurd.

Over de VVA

De VO-raad, MBO Raad, de VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW hebben samen met Kennisnet en de Coöperatie MBO Voorzieningen en het Inlichtingbureau de technische infrastructuur gerealiseerd om gegevensuitwisseling tussen scholen en gemeenten mogelijk te maken. Aanleveren van gegevens is vanaf september 2020 wettelijk verplicht. De VVA heeft een landelijke dekking.