Wat hebben we als schoolleiders geleerd van de lockdown-periode en wat gaan we doen met die kennis? Kunnen we door onze online inzichten anders omgaan met afstandsonderwijs en met leerachterstanden? En is het mogelijk om nu het onderwijsprogramma structureel te verbeteren? Welke wensen, dilemma's of kaders volgen hieruit voort? En hoe verhoudt zich dit tot de middelen die het Nationaal Plan scholen biedt?

Voor de website Lesopafstand.nl heeft de VO-raad Math van Loo en Femke Geijsel gevraagd om over dit onderwerp een interactief webinar te verzorgen. Zij zijn allebei deskundig op de gebieden professionele ontwikkeling, onderwijskundig leiderschap en onderwijsontwikkeling.

Ook zijn er ervaringen van drie schoolleiders ofwel bestuurders: Marieke Folkers (USG International School Utrecht), John Hausmans (Stella Maris College Meerssen) en Marc Mittelmeijer (CVO Rotterdam).

Tijdens het webinar, dat start om 15:00 uur, is er aandacht voor de ideeen en plannen van de deelnemers, ook in het kader van het NPO. 

Klik hier voor de inschrijflink (even scrollen).