Scholen zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht informatiebeveiliging en privacy (IBP) te regelen. De AVG is de Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 definitief van kracht is geworden. De AVG vereist dat alle persoonsgegevens die op een school worden gebruikt, goed zijn beveiligd. Speciaal voor beginnende IBP’ers die werkzaam zijn bij een schoolbestuur wordt een webinar over dit thema gehouden.

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de regels die de AVG voorschrijft. Om de privacy goed te kunnen waarborgen, zijn de juiste maatregelen nodig. Dit kan een lastige en omvangrijke klus zijn, zeker als je nieuw bent op dit gebied.

In dit webinar gaan wij o.a. in op:

  • de basis van de AVG;
  • de kernbegrippen;
  • de verwerkingsgrondslagen en -beginselen;
  • het uitwisselen van persoonsgegevens;
  • het bieden van hulpmiddelen;
  • en nog meer....


Het webinar wordt georganiseerd door de VO-raad en PO-Raad, in samenwerking met Kennisnet. 

Datum en tijden

Donderdag 22 september 2022, van 15.00 tot 16.30 uur

Locatie 

Online - MS-teams

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor beginnende IBP’ers die werkzaam zijn voor een schoolbestuur en behoefte hebben aan meer basiskennis van de AVG. 

Kosten

Deelname is kosteloos. 

Aanmelden

Direct aanmelden