Op 31 maart 2023 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) van 14.00 tot 15.00 een webinar over de Beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst kunnen scholen hun vragen stellen rond intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en/of het indienen van een experimentaanvraag in het kader van de Beleidsregel.

Het is nog mogelijk om voor schooljaar 2023-2024 gebruik te maken van de Beleidsregel. Aanmelden kan nog tot uiterlijk 1 mei 2023.

Programma

Marjan Zandbergen van het ministerie van OCW geeft informatie over de inhoud van de beleidsregel. Tijdens de bijeenkomst is er naast de mogelijkheid om vragen te stellen ook aandacht voor de publicatie ‘Een goed voorbereide start’. Ook wordt er ingegaan op de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het programma 'Samenwerking regulier-speciaal onderwijs' dat het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) uitvoert voor en in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs. Bij aanmelding voor deze bijeenkomst kun je op het inschrijfformulier alvast je vragen stellen.

Praktische informatie

Wanneer: Vrijdag 31 maart 2023
Tijd: 14.00 tot 15.00 uur
Voor wie: Scholen die geïnteresseerd zijn in de experimenteerregeling
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden

Direct aanmelden