Steunpunt Passend Onderwijs en Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseren samen een webinar over dilemma’s op het gebied van passend onderwijs: waar lopen studenten, startbekwame leraren en lerarenopleidingen in de praktijk tegenaan.

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert in 2021 samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren drie webinars over dilemma’s die in de klas en in de school spelen als het gaat om passend onderwijs. Waar loopt u als (startende) leraar tegenaan? Wat vraagt dit van uw visie en professionele houding op onderwijs aan leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte? Welke begeleiding is wenselijk en welke rol heeft een schoolleider en bijvoorbeeld de opleiding hierin?

Het webinar op woensdag 31 maart is de eerste uit een serie van drie webinars met als gezamenlijk thema Leraren en passend onderwijs in de klas.

Inhoud eerste webinar

We laten praktijkdilemma’s vanuit de verschillende perspectieven zien: van de student, de startbekwame leraar, de lerarenopleiding, de praktijkbegeleider en van beleidsmakers in de school.

Vervolgens maken we een verdiepingsslag en gaat u met collega’s in gesprek over deze verschillende dilemma’s. Doel is om samen te komen tot nieuwe inzichten die u de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen.

Praktische informatie

Wanneer: 31 maart 2021
Tijd: 14:00 - 15:45 uur
Voor wie: alle professionals in onderwijs, lerarenopleiders, studenten
Kosten: geen
Inschrijven en meer informatie: steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/event/webinar-de-praktijkdilemmas-bij-passend-onderwijs-vanuit-student-startbekwame-leraar-en-lerarenopleiding/