Veel professionals zien het belang van meer diversiteit onder het schoolpersoneel, maar waar begin je als je inclusief werkgeverschap en diversiteit en inclusie meer handen en voeten wilt geven in school? Wat werkt wel en wat werkt niet als het aankomt op de inzet van diversiteitsinterventies? Op 12 oktober organiseert Voion een webinar met enkele deskundigen om hierover het gesprek aan te gaan.

Doelgroep

Alle professionals in het voortgezet onderwijs: bestuurders, directeuren, teamleiders, P&O’ers, arbo-deskundigen, pmr-leden, docenten en onderwijsondersteunend personeel.

Wat is diversiteit en inclusie?

Diversiteit gaat over de verschillen tussen mensen. Er zijn zichtbare verschillen, zoals leeftijd, huidskleur, lichamelijke beperking en onzichtbare verschillen, zoals culturele achtergrond, politieke of seksuele voorkeur. Inclusie gaat over hoe wordt omgegaan met diversiteit. Het gaat over het respecteren en waarderen van verschillen. Inclusie draagt bij aan een veilige werkomgeving waarin medewerkers zich welkom voelen, zichzelf kunnen zijn en inspraak hebben.

In dit webinar hebben we het over diversiteit en inclusie specifiek gericht op het personeelsbeleid. Op welke manier is er bewust aandacht voor diversiteit en inclusie binnen teams en in de relaties tussen leidinggevenden en hun team en tussen werkgever en werknemers?

Programma

  • Lucelle Comvalius, leraar van het jaar in 2019 en Docent Citizenship, Civics en Diversity gaat tijdens het webinar in gesprek met Teuntje Vosters en Erik van den Berg.
  • Teuntje Vosters heeft o.a. onderzoek gedaan naar diversiteit en inclusie op Rotterdamse scholen. Zij gaat in op de resultaten van het onderzoek en diversiteitsinterventies om het personeel te professionaliseren op dit onderwerp.
  • Erik van den Berg is teamleider corporate recruitment bij Windesheim en HR adviseur inclusie & diversiteit binnen diverse sectoren. Hoe kan je objectief werven en selecteren en hoe begeleid en faciliteer je nieuwe medewerkers, met diversiteitskenmerken die afwijken van de meerderheid, naar een inclusief en prettig werkklimaat?
     

Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Aanmelden

Deelname aan het webinar is gratis. Je kunt je aanmelden via het formulier van Voion. Voor aanvang van het webinar ontvang je dan een link waarmee je kunt deelnemen aan het webinar.

Meer weten?

Wil je meer weten over diversiteit en inclusie op personeelsgebied? Lees de handreiking diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs en het dossier diversiteit en inclusie van Voion.

Direct aanmelden