PIANOo organiseert van 22 januari tot 15 april 2019 tweewekelijks een webinar, speciaal voor aanbestedingsplichtige organisaties uit bijvoorbeeld het onderwijs, het sociaal domein, cultuurinstellingen, speciale sectoren en heel veel andere publiekrechtelijke instellingen.

Voor wie?

De webinar bevat ingrediënten voor iedereen die zich binnen een organisatie bezig (gaat) houden met e-factureren. De webinars zijn met name interessant voor managers en medewerkers van afdelingen financiële Administratie, Inkoop en ICT.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens elk webinar gaan we onder andere in op de geldende Europese regelgeving en Nederlandse wetgeving. Ook komt aan de orde via welke kanalen en conform welke standaard organisties e-facturen kunnen ontvangen. Welke ICT-overwegingen zijn er we geven inzicht in hoe de financiële processen veranderen. Ook de relatie van e-factureren met inkoop komt voorbij. Tenslotte geven we u handvatten om uw toeleveranciers te stimuleren e-facturen te sturen.

Data

Op welke data vinden de webinars plaats?

  • Maandag 4 maart 2019, 10.00 – 11.00 uur
  • Dinsdag 19 maart 2019, 10.00 – 11.00 uur
  • Maandag 1 april 2019, 10.00 – 11.00 uur
  • Maandag 15 april 2019, 10.00 – 11.00 uur
     

Praktische informatie

De webinars duren circa 1 uur en vertellen alles wat u moet weten om e-factureren te kunnen implementeren binnen een organisatie. Natuurlijk zijn de webinars interactief en kunt u uw vragen tijdens of na de sessie aan PIANOo stellen. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Aanmelden kan via het online formulier.

Goede voorbeelden over e-factureren zijn te vinden in een nieuwe uitgave van PIANOo; E-factureren in de praktijk. Of kijk de video over dit onderwerp. PIANOo (onderdeel van het ministerie van EZK) ondersteunt en informeert overheidsorganisaties over e-factureren. Alle aanbestedingsplichtige organisaties - ook in de onderwijs- en cultuursector - moeten per 18 april 2019 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Nog niet alle organisaties hebben echter stappen ondernomen om hun ICT-voorzieningen, financiële administratie en inkooptraject hierop aan te passen.