De webinar over de beleidsregel ‘Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ wordt georganiseerd door OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het SPO en het NCOJ. Centraal staat de uitleg over de experimenteerregeling, het toezichtkader en u kunt vragen stellen.

U kunt zich nu aanmelden voor de webinar over de beleidsregel ‘Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Deze online bijeenkomst is op vrijdag 25 september van 10.00 tot 11.30 uur.

Programma

Tijdens dit webinar geeft een medewerker van OCW inhoudelijke informatie over de mogelijkheden die deze regeling biedt en hoort u op welke wijze dit kan bijdragen aan betere samenwerking tussen scholen en de verschillende samenwerkingsvormen die daarbij makkelijker kunnen ontstaan. Een vertegenwoordiger van de Inspectie van het Onderwijs licht vervolgens het toezichtkader toe.

Daarnaast wordt er informatie geven over de mogelijkheid om gebruik te maken van het (al bestaande) ondersteuningsprogramma van het SPO, uitgevoerd door het NCOJ. Bijvoorbeeld door deelname aan ontwikkelgroepen en of (kortdurende) ondersteuning op maat. Tenslotte is er ook de mogelijkheid tot het stellen van aanvullende vragen tijdens webinar.

Een aantal initiatieven heeft zich al aangemeld voor de regeling voor dit schooljaar, maar ook voor volgend schooljaar is het mogelijk om aan te melden voor deze experimenteerregeling. Voor meer informatie over de regeling lees hier verder.

Doelgroep

Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden die nadenken over de samenwerking tussen regulier en speciaal (bao – sbao -so- vo- vso) en/of al (vergevorderde)plannen hebben voor samenwerking op dit thema kunnen zich aanmelden voor deze webinar.

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden. Uiterlijk één week voor aanvang van de online bijeenkomst ontvangt u een persoonlijke aanmeldlink om deel te nemen.

Informatie

Wilt u meer weten over de webinar of het ondersteuningsprogramma neem dan contact op met:
Marlies Peters ( SPO)  m.peters@poraad.nl en Marij Bosdriesz ( NCOJ) marij.bosdriesz@ncoj.nl