Hoe leren havisten en wat zou voor hen een goede leeromgeving zijn? Welke vaardigheden krijgen op havo-scholen nu veel aandacht en welke verdíenen meer aandacht? Het waren een paar van de vragen uit het onderzoek ‘In en van praktijkervaringen leren op de havo’, dat het Expertisepunt LOB uitvoerde. In totaal 65 decanen, loopbaancoaches en docenten vulden de vragenlijst in. Onderwijskundige Jannet Maréchal van ATOA analyseerde de uitkomsten. Wat zijn haar bevindingen en heeft ze adviezen voor havo-scholen die hun leerlingen meer praktijkervaringen willen bieden? En helpt meer praktijkgericht onderwijs op de havo om LOB te verduurzamen?

Deze vragen staan centraal tijdens dit webinar, waarbij aandacht is voor:

  • de uitkomsten van het onderzoek naar meer praktijkgericht onderwijs op de havo;
  • inspirerende praktijkvoorbeelden;
  • jongeren: wat is hun mening?
     

Datum en tijd

Donderdag 30 september 2021, van 15.00 tot 16.30 uur 

Locatie

Online

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via het formulier van het Expertisecentrum LOB.