Op donderdag 8 juni organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een online informatiebijeenkomst over passend onderwijs.

Tijdens het webinar wordt informatie gedeeld over de verbetermaatregelen en wordt stilgestaan bij een aantal thema’s rond passend onderwijs. Bij het aanvraagformulier kan je aangeven voor welke thema’s je meer informatie wenst en welke vragen je hebt. De vragen kunnen tot en met 11 mei ingestuurd worden.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 8 juni 2023
Tijd: 13.00 – 14.30 uur
Voor wie: Medewerkers van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.
Waar: Online
Indienen vragen: tot en met 11 mei 2023

Direct aanmelden