Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert ook dit jaar in samenwerking met het NJi twee informatieve webinars over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De eerste vindt plaats op 14 juni.

Mariette Haasen is dan de hoofdspreker. Zij is projectleider NRO onderzoek ‘Onderwijs & Jeugdhulp’ en lector Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Mariette zal onder meer vertellen over haar onderzoek naar hoe leerlingen zich succesvol kunnen ontwikkelen door het aanbieden van een geïntegreerde preventieve aanpak door leraren en jeugdhulpverleners in de klas. Daarna zoomen we verder in op de verschillende deelonderzoeken, waarbij vertegenwoordigers vanuit de scholen ook aanwezig zullen zijn.

Tijdens het webinar zal Vincent Fafieanie van het NJi ook ingaan op de actualiteit van andere lopende onderzoeken en experimenten rond de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Lees meer over het programma op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.

Deze webinars zijn een vervolg op de serie van vijf webinars Jeugdhulp in school in 2021.

Praktische informatie

  • Datum en tijden:  dinsdag14 juni 2022, van 9.30 – 11.30 uur
  • Locatie: online 
  • Voor wie: po, vo, mbo (medewerkers van scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties, gemeenten)
  • Kosten: geen 
     

Aanmelden

Direct aanmelden