Wil je inspiratie opdoen over kansengelijkheid om te gebruiken voor jouw eigen school? In dit webinar krijg je belangrijke inzichten én ga je aan de slag met collega-schoolleiders!

Wat kunnen onderwijsprofessionals doen om kansenongelijkheid tegen te gaan? En welke factoren spelen hierin een rol? Deze en andere vragen worden beantwoord in het onderzoeksrapport 'Het maakt uit waar je wieg staat'. We proberen kansenongelijkheid tegen te gaan met een veelheid aan interventies op nationaal of lokaal niveau: armoedebestrijding, inclusief onderwijs, inzet van achterstandsmiddelen, geven van toelatingsrecht, vrijwillige ouderbijdrage, tegengaan van segregatie. Hoe werken deze interventies uit in de praktijk? In dit webinar brengt Mehmet Day van het Verwey-Jonker Instituut je op de hoogte van het meest recente onderzoek in opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie, een initiatief van het ministerie van OCW. 

Dit webinar is een initiatief van de schoolleiders van Regio 1 van de VO-raad (Noord-Holland).

Wat levert deelname aan dit webinar mij op?

Je krijgt de highlights uit het onderzoek én wisselt ervaringen uit met collega-schoolleiders, om zo goede ideeën op te doen voor jouw eigen situatie in de school.

Datum en tijd

Woensdag 6 december, 9:00 - 10:00 uur

Locatie

Online

Voor wie?

Schoolleiders uit het vo (van teamleider tot rector-bestuurder) en andere belangstellenden.

Programma

9:00-9:05 Welkom en opening
9:05-9:35 Presentatie van het onderzoek door Mehmet Day (Verwey-Jonker Instituut)
9:35-9:55 Ervaringen delen met collega-schoolleiders in breakout rooms
9:55-10:00 Ophalen van opbrengsten en vragen, afsluiting


Contactpersoon

Hester de Kruif: hesterdekruif@vo-raad.nl

 

Inhoudelijke achtergrond

Het Nederlandse onderwijs wordt in het algemeen gezien als een kwalitatief goed systeem. Toch zijn er mechanismen die zorgen voor kansenongelijkheid. In sommige gevallen levert het onderwijs zélf een bijdrage aan de groei van kansenongelijkheid. Deze ongelijkheid hangt vaak nauw samen met de cognitieve en sociaal-emotionele behoeften van de leerlingen en de omgeving. 

Welke leerling- en omgevingsfactoren zijn te identificeren als het gaat om gelijke kansen in het onderwijs? Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in het ontstaan van kansenongelijkheid in het onderwijs. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in 2021 in het onderzoek 'Kansengelijkheid in het onderwijs' dertig factoren op vijf niveaus in kaart gebracht: leerling, familie, school, wijk en samenleving. Mehmet Day informeert ons over het vervolgonderzoek.

Aanmelden

Direct aanmelden