Op dinsdag 6 en donderdag 8 juni 2023 organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) twee webinars over de aanstaande veranderingen in de regels omtrent de doorstroomtoets en aanmelding in het vo.

De webinars zijn interessant voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs en organisaties die zich bezighouden met het funderend onderwijs en de overgang po-vo.

Op de website van de Rijksoverheid wordt de komende periode meer informatie geplaatst over het programma en een link om de webinars online te volgen. .

Doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023-2024.