Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en XBRL Nederland (NL) organiseren op woensdag 8 februari 2023 van 10.00 tot 12.00 uur het Webinar Digitale Jaarverslaglegging: alle ins & outs.

Digitale jaarverslaglegging is de komende jaren niet meer weg te denken. Daarom is het belangrijk goed in de materie thuis te raken. Tijdens het webinar komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Waarom moet ik mij verdiepen in digitale jaarverslaglegging?
  • Wat is het XBRL portaal en hoe werkt het?
  • Wie werken er al met XBRL?
  • Wat is de toegevoegde waarde binnen de culturele sector, het onderwijs en de wetenschappelijke instellingen?
  • Hoe ziet de assurance op de digitale verslaglegging eruit?
     

Sprekers

Sprekers zijn Ber van Zanen (ministerie van OCW), Jacques Urlus (XBRL NL), Hans Plomp (DUO) en Paul Staal (ING Bank).

Het ministerie van OCW is met stichting XBRL NL de samenwerking aangegaan om kennis en ervaring uit te wisselen omtrent digitale jaarverslaggeving én om de gelegenheid te geven daar vragen over te stellen. Aanmelden voor dit webinar kan via het online formulier.

Direct aanmelden