Het kabinet investeert bijna 500 miljoen euro extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt 244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor voorschoolse educatie, po, (v)so, vo en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben. Het ministerie van OCW, de VO-raad en Kennisnet organiseren op 3 juni een online webinar over deze regeling. Het ministerie licht de regeling toe en er kunnen vragen gesteld worden.

Datum en tijden

Woensdag 3 juni 2020, van 15.00 tot 16.00 uur

Aanmelden

Mocht u al vragen weten die u wil stellen, vul die dan in op het formulier. We gebruiken uw vragen om de bijeenkomst zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen, en beantwoorden ze zoveel mogelijk tijdens de sessie. 

Direct aanmelden