Op 4 maart 2024 licht het ministerie van OCW in een webinar de subsidieregeling ‘Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom’ toe. Met deze regeling kunnen scholen subsidie aanvragen om aansluitende opleidingsroutes v(mb)o-mbo-hbo te ontwikkelen en uit te voeren, om zo de doorstroom in de beroepskolom te verbeteren en uitval van leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen. Subsidie aanvragen kan dit jaar tussen 1 en 15 mei.

In het webinar hoor je aan welke eisen je als school moet voldoen om subsidie te kunnen krijgen en kan je vragen stellen. Aanwezig zijn Sandy Felicia, beleidsmedewerker van het team 'Doorstroom en toegankelijkheid' van OCW, en een coördinator van een regio die eerder een goedgekeurd subsidieverzoek heeft ingediend.

Het webinar wordt live uitgezonden tussen 15.00 en 16.00 uur. Deelname is kosteloos.

Direct aanmelden