Voor de ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat zij goed onderwijs krijgen en waar nodig de juiste ondersteuning. Om deze ondersteuning mogelijk te maken werken in verschillende situaties onderwijs, gemeente(n) en partners uit het jeugddomein samen. Er leven veel vragen over wat wel en niet mag rond de uitwisseling van gegevens tussen deze partners. Meer informatie hierover krijgt u tijdens het webinar op 24 maart 2021, die het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert met het NJi, de MBO Raad en Ouders & Onderwijs.

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Privacy & gegevensuitwisseling Onderwijs – Gemeenten – Jeugdhulp
  • Toelichting van het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeente-Jeugdhulp
  • De positie van ouders & leerlingen/studenten
  • Praktische tips rond jeugdhulp in school & de rol van professionals
  • Hoe om te gaan met bijzondere persoonsgegevens?
     

Praktische informatie

Wanneer: 24 maart 2021
Tijd: 13:00 - 15:30 uur
Voor wie: alle professionals in onderwijs, jeugdhulp of gemeenten betrokken bij gegevensuitwisseling.
Kosten: geen
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.