Het bestuur van de Regio Noordwest organiseert op 14 december 2022 de tweede webinar van dit schooljaar. Het onderwerp op 14 december is basisvaardigheden.

We nemen jullie mee in de ontwikkeling van het ministerieel masterplan basisvaardigheden en bespreken beknopt  het recente advies vanuit de Onderwijsraad “Taal en rekenen in het vizier”.

In het tweede deel van het uurtje gaan we uit elkaar in break-out-rooms om uit te wisselen welke good practices collega-schoolleiders misschien al bedacht hebben omtrent de aanpak van basisvaardigheden, bespreken we de stand van zaken van het taal- en rekenonderwijs in de scholen en formuleren we adviezen omtrent het thema basisvaardigheden die de regio meegeeft aan onze vertegenwoordigers binnen de Adviesraad van Schoolleiders.

 

Direct aanmelden