Het bestuur van regio Amsterdam (regio 8) organiseert op 29 oktober een webinar waarbij we in gesprek gaan met Paul Rosenmöller over de coronatijd in Amsterdam en prof. dr. Maurice Crul spreekt over superdiversiteit in Amsterdam.

Het programma duurt van 15.00 - 17.00 uur en ziet er als volgt uit:

Welkom
door Steven Tan (voorzitter regiobestuur Amsterdam)

- Nieuw lid regiobestuur; Jurriën Overvoorde van het Over-Y-college;
- Agendapunten adviesgroep schoolleiders van de VO-raad.

Themagesprek 1
De coronatijd, het regionale geluid van Amsterdam.

In gesprek met Paul Rosenmöller over de actualiteit, hoe is de coronatijd verlopen? Wat heeft gewerkt en welke bijvangst moeten we behouden? 
Het is mogelijk om van tevoren vragen voor Paul Rosenmöller te mailen aan secretariaatbeleid@vo-raad.nl

Themagesprek 2
Superdiversiteit in Amsterdam

Superdiversiteit, ingeleid door prof.dr. Maurice Crul, hoogleraar onderwijs en diversiteit aan de VU.

Conclusies en gesprek over het vervolg

Mogelijk in break-outsessies.

Direct aanmelden