Deze regiobijeenkomst wordt in verband met de herfstvakantie van regio Noord verplaatst. De nieuwe datum en meer informatie volgen zo spoedig mogelijk.

Het programma zal er als volgt uitzien: 

Welkom
door Steven Tan (voorzitter regiobestuur Amsterdam)

- Nieuw lid regiobestuur; Jurriën Overvoorde van het Over-Y-college;
- Communicatie regio Amsterdam;
- Agendapunten adviesgroep schoolleiders van de VO-raad.

Themagesprek 1
de coronatijd, wat heeft gewerkt en welke bijvangst moeten we behouden?

In gesprek met Paul Rosenmöller over de actualiteit, hoe is de Coronatijd verlopen? Wat zijn opbrengsten?
Het is mogelijk om van tevoren vragen voor Paul Rosenmöller te mailen aan bestuur@vo-raad.nl.

Themagesprek 2
Superdiversiteit in Amsterdam

Superdiversiteit, ingeleid door prof.dr. Maurice Crul, hoogleraar onderwijs en diversiteit aan de VU.