Nadat de regiobijeenkomst van 18 maart 2020 moest worden geannuleerd vanwege Covid-19, organiseert het bestuur van regio Amsterdam (regio 8) op 14 oktober een webinar.

Het programma ziet er als volgt uit:

Welkom
door Steven Tan (voorzitter regiobestuur Amsterdam)

- Nieuw lid regiobestuur; Jurriën Overvoorde van het Over-Y-college;
- Communicatie regio Amsterdam;
- Agendapunten adviesgroep schoolleiders van de VO-raad.

Themagesprek 1
de coronatijd, wat heeft gewerkt en welke bijvangst moeten we behouden?

In gesprek met Paul Rosenmöller over de actualiteit, hoe is de Coronatijd verlopen? Wat zijn opbrengsten?
Het is mogelijk om van tevoren vragen voor Paul Rosenmöller te mailen aan bestuur@vo-raad.nl.

Themagesprek 2
Superdiversiteit in Amsterdam

Superdiversiteit, ingeleid door prof.dr. Maurice Crul, hoogleraar onderwijs en diversiteit aan de VU.

Meer informatie en het aanmeldingsformulier volgen zo spoedig mogelijk.