Scholen die strategisch hrm inzetten, verbinden de onderwijsambities van de school aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. De doelen van de school zijn dus het uitgangspunt van het personeelsbeleid. Tijdens dit webinar deelt hoogleraar Eva Knies de meest recente inzichten over strategisch hrm in het onderwijs. Daarnaast gaat u in gesprek over de vraag hoe shrm kan bijdragen aan het realiseren van de onderwijskundige doelen van de school.

Strategisch hrm start vanuit de onderwijskundige doelen die de school nastreeft. Door deze doelen te verbinden aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerkers, ontstaat een integraal schoolbeleid. Dit beleid komt voort uit de visie van de school op goed onderwijs en goed werkgeverschap. Als schoolleider of bestuurder speelt u een cruciale rol in de vertaling en implementatie van het (strategisch) hrm-beleid op de school. Bijvoorbeeld door het stimuleren van professioneel gedrag van medewerkers, dat nodig is om de onderwijskundige doelen te bereiken.

Wat kunt u verwachten?

Eva Knies deelt tijdens dit webinar de meest recente inzichten over strategisch hrm in het onderwijs. Zij behandelt de uitgangspunten van goed hrm-beleid, past ze toe op de praktijk van het voortgezet onderwijs en besteedt aandacht aan uw rol als schoolleider of bestuurder en de rol van andere betrokkenen.

Over de spreker

Eva Knies is hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich bezig met HRM in de publieke sector, vooral in het onderwijs en de zorg, en de rol van leidinggevenden op verschillende niveaus. Eva verzorgt ook de leergang Strategisch HRM die dit najaar van start gaat. 

Ton Roelofs, directeur van Christelijk Voortgezet Onderwijs in  Rotterdam, licht tijdens dit webinar zijn ervaringen met strategisch hrm in de praktijk van zijn scholen toe. Tijdens het webinar kunt u vragen stellen en reacties geven via de chat. Hoogleraar Peter Leisink zal de discussie in de chat modereren.

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor schoolleiders, bestuurders en HR-managers uit het voortgezet onderwijs.

Wanneer?

22 september 2020 van 15.45-17.00 uur.

De kosten

Deelname aan het webinar is kosteloos.

Meedoen?

Meld u hier aan. U ontvangt een dag voor het webinar een link naar de omgeving waarin het webinar wordt georganiseerd.

Vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van het webinar of het programma Voortgezet Leren? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Direct aanmelden