Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering (Wi2021) op 1 januari 2022 zijn de organisatie en regels rondom inburgering veranderd. Zo is er met de nieuwe wet een hogere taaleis voor examens en ligt de regie voor de uitvoering van inburgering bij gemeenten. De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor leerlingen op het praktijkonderwijs. In dit webinar wordt specifiek aandacht besteed aan de consequenties voor deze groep leerlingen.

Op uitnodiging van de VO-raad en sectorraad praktijkonderwijs zal het ministerie van SZW hierover een toelichting geven. Vervolgens is er ruimte voor vragen.

Datum en tijd 

Woensdag 14 september, van 15:30 – 16:30 uur

Locatie

Online 

Voor wie

Voor alle medewerkers van praktijkscholen die te maken hebben met leerlingen die inburgeringsplichtig worden. Hoewel de bijeenkomst is ingericht voor praktijkscholen, kan het voor het vso, uitstroomprofiel arbeid, ook informatief zijn.

Aanmelden

Meld je aan via het online formulier. Je ontvangt uiterlijk een dag van te voren de link voor de online bijeenkomst. Bij het aanmelden wordt gevraagd je vraag/vragen van te voren aan te geven, zodat we dit mee kunnen nemen in het programma.

Direct aanmelden