Van 18 t/m 22 september 2017 is het weer de nationale Week Tegen Pesten. Het thema is dit jaar: ‘Online pesten. Pak ’t aan!’ Deze week is dé gelegenheid om als school extra aandacht te besteden aan het probleem van (online) pesten en samen met het team van leraren, leerlingen en ouders een extra impuls te geven aan het voorkomen en aanpakken ervan. De insteek hierbij is: niemand kan het alleen, pesten pak je samen aan.

Op de website weektegenpesten.com vinden leraren en scholen na de zomervakantie tips en tools over hoe ze invulling kunnen geven aan de Week Tegen Pesten.

De Week Tegen Pesten wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. De week vindt plaats in de vierde week van september, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Deze eerste weken na de zomervakantie zijn doorslaggevend voor hoe leerlingen de rest van het jaar met elkaar omgaan, en zijn dus hét moment om te werken aan een veilige groep. Meedoen aan de Week Tegen Pesten helpt bij het leggen van een basis voor een veilig schooljaar voor alle leerlingen.

Week van Respect en Paarse Vrijdag

Van 6 t/m 12 november 2017 is het daarnaast weer de Week van Respect. Ook dit is een week waarin expliciet aandacht kan worden gevraagd voor het probleem van pesten, discriminatie en uitsluiting en verder kan worden gewerkt aan het creëren van een veilige school. De Week van Respect zet in 2017 in op het actief bouwen aan een respectzone, een omgeving waarin iedere jongere zich thuis en geaccepteerd voelt, ongeacht afkomst, religie, cultuur of seksuele geaardheid.

Doorgaand op dit laatste thema kunt u er ook voor kiezen om mee te doen aan Paarse Vrijdag, die dit jaar op 8 december plaatsvindt. Op deze dag laten mensen, door het dragen van de kleur paars, hun solidariteit zien met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren. Dit met name omdat uit onderzoek is gebleken dat het op de helft van de scholen jongeren zich niet veilig genoeg voelen om uit de kast te komen en het aantal zelfmoorden onder homoseksuele jongeren vijf keer hoger ligt dan bij heterojongeren.