Van 6 t/m 10 februari 2023 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs (NIO) de Week van Inclusief Onderwijs. Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid: de 'Routekaart naar inclusief onderwijs'.

Thema’s van de week zijn daarnaast: 

  • Aftrap Week van Inclusief Onderwijs – Werken aan inclusiever onderwijs: stand van zaken en ontwikkelingen in praktijk en beleid
  • Het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en visuele beperkingen
  • Het belang van leerlingenparticipatie bij het realiseren van inclusiever onderwijs
  • Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs 
     

Sprekers/deelnemende organisaties zijn: College voor de Rechten van de Mens / Annet de Klerk (Koninklijke Kentalis) / Marcel Janssen (Koninklijke Visio) / JongPIT / Henk-Willem Laan (Stichting het Gehandicapte Kind) / Ufuk Kâhya (wethouder gemeente Den Bosch) / Ingrid Hoogstrate (VNG) / Martijn Sanders (ministerie van Onderwijs) / Dolf van Veen (NCOJ) / Verus / VOS/ABB / samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten.


Praktische informatie

  • Data: 6 t/m 10 februari 2023
  • Locatie: online 
  • Voor wie: professionals en bestuurders in het onderwijs en aanpalende werkterreinen (opvang, welzijn, jeugdhulp/gezondheidszorg e.d.), gemeenten en organisaties voor leerlingen, ouders, leraren, begeleiders en schoolleiders, en andere belangstellenden.
  • Kosten: gratis deelname na aanmelding
Direct aanmelden