Er zijn steeds meer scholieren en docenten die gemotiveerd zijn om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid in de lessen, het schoolgebouw en de omgeving. Zij zijn daarbij nog zoekende hoe en waar te beginnen. Hoe kan je als schoolbestuurder en schoolleider dit proces concreet ondersteunen en faciliteren vanuit de breedte van de Sustainable Development Goals? Tijdens deze werkbijeenkomst - georganiseerd vanuit vijf ministeries - worden gezamenlijk de stappen geïdentificeerd die het onderwijs kan zetten als bijdrage aan de transitieopgaven waar we als samenleving voor staan. En onderzoeken we ook welke rol de overheid kan vervullen om schoolbesturen en schoolleiding daarvoor te faciliteren.

Tijdens de bijeenkomst ga je in verschillende tafelsessies samen met andere schoolbesturen en schoolleiders en scholieren aan de slag om ‘duurzaamheid’ te concretiseren naar instrumenten en activiteiten in de onderwijspraktijk van je eigen school/scholen: Hoe verweef ik duurzaamheid in mijn visie en hoe krijgt dit uitwerking in de praktijk? Laat je hierbij ook inspireren door de praktijkvoorbeelden van anderen.

Deze werkbijeenkomst is een initiatief van de ministeries van IenW en LNV in samenwerking met OCW, EZK en BZK.

Datum en tijd

Maandag 27 november 2023, 13.00-17.30 uur (12.00 uur ontvangst met lunch)

Locatie

Groote MuseumArtis, Amsterdam

Voor wie

Schoolbesturen/schoolleiders po, vo en so

Programma

 

12.00 - 13.00 uur
Ontvangst met inlooplunch
13.00 - 14.00 uur
Plenair programma

De volgende sprekers belichten vanuit hun eigen perspectief hoe deze periode van transities doorwerkt in het onderwijs, wat het doet met jongeren en de samenleving: 

  • Reint-Jan Renes, gedragswetenschapper, lector 'Psychologie voor een Duurzame Stad' aan de Hogeschool van Amsterdam; 
  • Pieter Lossie en andere leden uit de Taksforce Education van de Jonge Klimaat Beweging';
  • Claire Boonstra, initiatiefnemer OperationEducation.


Ook lichten we toe hoe verschillende ministeries samenwerken op dit thema.

14.00 – 14.20 uur
Pauze
14.20 – 14.30 uur
Uitleg tafelsessie
14.30 – 15.45 uur
Aan de slag aan tafel!

In de tafelsessies ga je samen met scholieren van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en met andere schoolbestuurders en schoolleiders onder leiding van een moderator aan de slag om met en van elkaar te leren.

15.45 – 16.00 uur
Pauze
16.00 – 16.30 uur
Plenaire afsluiting
16.30 – 17.30 uur
Borrel
Webinars
Voorafgaand aan de werkbijeenkomst op 27 november worden vier verdiepende webinars georganiseerd. De webinars gaan over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de vernieuwing van de kerndoelen, pedagogiek en didactiek, burgerschapsonderwijs en de SDG’sen onderwijshuisvesting en bedrijfsvoering. De webinars zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid in het onderwijs.


Aanmelden

Op de registratiepagina kunt u zich registeren voor de werkbijeenkomst op 27 november en voor de webinars.

Direct aanmelden