De werkconferentie 'Aan de slag met leerdoelen' op donderdag 26 september is speciaal voor leraren en teamleiders in het voorgezet onderwijs, die aan de slag willen gaan met leerdoeldenken binnen hun eigen school.

De werkconferentie 'Aan de slag met leerdoelen' op donderdag 26 september is speciaal voor leraren en teamleiders in het voorgezet onderwijs, die aan de slag willen gaan met leerdoeldenken binnen hun eigen school.

Aan het eind van de werkconferentie heeft u praktische handvatten om verder aan de slag te gaan met leerdoeldenken binnen de school. Meldt u hier aan.

Het programma

Het programma start om 14.15 uur en rond 18.00 uur sluiten we af met een maaltijd. De middag bestaat uit een workshopronde en rondetafelgesprekken.

In de workshop gaat u aan de slag met een opdracht, waarbij u wordt begeleid door een expert. U kiest een workshop die aansluit op de kennis die u al hebt over leerdoelen en leerlijnen. Volg deze flowchart om te bepalen welke workshop het beste bij uw niveau past. 

Workshops

Vindt u het lastig om te bepalen welke workshop het beste bij uw niveau van werken met leerdoelen past? Volg dan de flowchart en zie welke workshop u het beste kan kiezen.

Workshop 1: Van leerdoel tot les
Door: Herman Rigter
Herkent u de druk om de methode uit te krijgen en wilt u weleens met andere ogen naar uw programma kijken? Wilt u graag wat anders in de klas doen, maar ziet u de ruimte daarvoor nog niet? In de workshop van Herman Rigter leert u onderwijs vanuit leerdoelen vorm te geven. U richt zich op de vraag ‘Wat gaat er geleerd worden?’. Daarnaast gaat u praktisch aan de slag en ervaart u hoe u vanuit een leerdoel toe kan werken naar een les.

Workshop 2: Waar vind ik ruimte?
Door: Sophie van Slageren
Als docent ervaart u vaak de druk van de planner. Maar wat wilt u nu echt dat uw leerlingen leren? En wat is noodzakelijk om te leren voor de leerlingen? Sophie van Slageren zal in deze workshop vooral laten zien dat er meer mogelijk is binnen uw jaarplanning/het PTA dan u wellicht denkt. Zo ontstaat er ruimte voor verdieping, terwijl u toch voldoet aan alle eisen wat betreft kennis en vaardigheden die de leerlingen moeten opdoen.

Workshop 3: Van leerdoel tot lessenserie
Door: Ilse Gmelig
Denkt u eraan uw methode los te laten en zelf lesmateriaal te verzamelen, aan te passen of te ontwikkelen? Wilt u aan de slag met doorlopende leerlijnen van onder- naar bovenbouw? Of wilt u thematisch of vakoverstijgend werken? In de workshop van Ilse Gmelig krijgt u inzicht in hoe u een doorlopende leerlijn op basis van leerdoelen kunt opbouwen en krijgt u handvatten om een lessenserie te ontwerpen. U ontwerpt en ontwikkelt direct een stukje van een lessenserie.

Workshop 4: Leerdoeldenken door docenten en leerlingen
Door: Hendrianne Wilkens
Ondanks de motiverende opdrachten die u voor uw leerlingen maakt, blijkt soms dat de uitwerking door leerlingen een beetje mager is en het leerdoel net niet bereikt is. Hoe kunt u ervoor zorgen dat leerlingen net dat stapje meer doen om het leerdoel te bereiken? Tijdens de workshop van Hendrianne Wilkens gaat u aan de slag met het maken van een sterke(re) koppeling tussen in leerlingentaal geformuleerde leerdoelen, bijpassende opdrachten en beoordelingscriteria. Hiermee kunnen zowel uzelf als de leerlingen bepalen of het doel bereikt is en ziet u dat differentiatie mogelijk is.

Materiaal

Na de werkconferentie krijgt u de presentaties en opdrachten toegestuurd die zijn gebruikt.

De opbrengsten

Tijdens de werkconferentie heeft u zich verder ontwikkeld op het gebied van leerdoeldenken. De volgende dag kunt u verder aan de slag met leerdoelen en leerlijnen.

De kosten

De deelnemersbijdrage is € 40,-. Dit bedrag is exclusief administratiekosten.

Tip: zet hiervoor uw persoonlijk bijscholingsbudget in.

Aanmelden

Meldt u vóór 25 september aan voor deze werkconferentie. 

Vragen?

Heeft u vragen over de werkconferentie ‘Aan de slag met leerdoelen’? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.