Een onderzoekende manier van werken is van cruciaal belang voor voortdurende ontwikkeling van het onderwijs en voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders, leraren en ander onderwijspersoneel. Denk bijvoorbeeld bij leraren aan het verbeteren van het eigen onderwijs met de nieuwste inzichten uit onderzoek, of het evalueren van een onderwijsontwikkeling door zelf onderzoek op te zetten en uit te voeren. Bij een onderzoekende manier van werken heeft het hele team een onderzoekende houding, werkt het hele team met vertrouwen met elkaar samen en gaat iedereen kennisgedreven te werk. Wil je werken aan de onderzoekscultuur op jouw school? Kom naar deze werkconferentie en neem je collega mee! Laat je inspireren door de praktijkverhalen en wissel ervaringen en ideeën uit met collega’s.

Wat kan je verwachten?

Jacquelien Bulterman, auteur van het boek ‘Het lerarentekort’, opent de werkconferentie met een keynote over het belang van vakmanschap en handelingskennis van leraren. Jacquelien pleit in haar boek voor de herwaardering van het vakmanschap van leraren. In deze keynote vertelt zij wat dat betekent voor de verbinding van onderzoek met het onderwijs en hoe dat een oplossing kan vormen voor het lerarentekort en het statusverval van het lerarenberoep.

Na de keynote volgen er twee workshopsrondes waarin je er per ronde 1 kan kiezen uit de volgende workshops:

 

Workshops
1. Van onderwijsvisie naar onderzoekspraktijk

Door Hans Vogelzang, auctor brede vorming en docent scheikunde

Het Greijdanus College zette in 2021 het auctoraat Brede vorming op. Met het auctoraat creëert Greijdanus een plek waar reflectiematerialen worden ontwikkeld en waar onderzoek gedaan wordt naar vraagstukken op het gebied van brede vorming op de school. Met de uitkomsten daarvan kan de school het onderwijs nog beter laten aansluiten op de schoolvisie. Zo draagt het auctoraat bij aan kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. In deze workshop vertelt Hans Vogelzang, auctor van dit auctoraat, je meer over de ervaringen van zijn eigen auctoraat en geeft hij je handvatten om zelf een auctoraat op te zetten en zo onderzoek een stevige plek binnen jouw school te geven. Heb jij of wil jij een actieve rol in het doen van onderzoek op jouw school? Dan is deze workshop interessant voor jou. 

Meer weten over een auctoraat? Lees hier meer.

2. Jouw onderwijs, jouw onderzoek

Door Jeannine Doornink, adviseur onderwijsontwikkeling en kwaliteit bij Quadraam, en Stefan Robbers, Universiteit docent aan de Open Universiteit

Quadraam en de Open Universiteit hebben samen een leertraject ontwikkeld, waarbij leraren leren om zelf praktijkgericht onderzoek te doen. In deze workshop nemen Jeannine en Stefan je mee in hoe leraren zelf praktijkgericht onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren, op basis van ontwikkelingen op de eigen school. Ook gaan ze in op het belang van de betrokkenheid van leidinggevenden hierin.

Tijdens deze workshop ga je met collega’s en de workshopleiders nadenken over hoe onderzoek op jouw school vorm kan krijgen. Je gaat naar huis met inspiratie over hoe je ontwikkelingen op jouw school wetenschappelijk kan evalueren en je weet waarom dit van belang is.

3. Vliegwiel naar een cultuur van onderzoeksmatig werken

Door Ton Kallenberg, rector van het Jac. P. Thijsse College

Het bestuur SVOK wil een professionele, open en lerende cultuur creëren waarin alle onderwijsprofessionals in de school – van leraar tot schoolleider en bestuurder – met en van elkaar leren en vanuit een duidelijke visie samenwerken aan onderwijsverbetering. Zij hebben daarbij behoefte aan een sterke kennisbasis om beslissingen te kunnen nemen op het niveau van de klas, de school en SVOK-breed. Deze kennisbasis willen ze onder meer bereiken door een onderzoekscultuur te ontwikkelen, waarin ze de kennis uit onderzoek toepassen in hun onderwijspraktijk. Deze cultuur willen ze creëren en versterken door:  

  • De oprichting van een auctoraat, gericht op kansrijk onderwijs, in samenwerking met het Atlas College en het CSG Jan Arentsz.  
  • Het meedoen aan Ontwikkelkracht als expertschool op het gebied van onderzoeksmatig werken.  
  • Het aanstellen van een onderzoekscoördinator op iedere SVOK-school.  

In deze workshop doe je ideeën op voor de inhoudelijke en organisatorische vormgeving van onderzoek in de school en hoe dat kan bijdragen aan een onderzoekscultuur op school. 

4. Het bevorderen van een duurzame onderzoekscultuur met een PLG

Door Karin Derksen, strategisch adviseur academische opleidingsscholen bij OMO, en Christa Krijgsman, projectleider en post-doctoraal onderzoeker aan de Eindhoven School of Education.

Negen scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), de Eindhoven School of Education en TIAS Business School werken samen in een vierjarig NRO-onderzoeksproject, waarin ze onderzoek doen naar het verduurzamen van een onderzoekscultuur op scholen. De kern van dit onderzoek is dat drietallen van leraar-onderzoekers, onderzoekscoördinatoren en leidinggevenden in een professionele leergemeenschap (PLG) systematisch en onderbouwd samenwerken aan de verbetering van onderwijskwaliteit. Vier pijlers staan centraal in het onderzoek, namelijk 1. onderzoeksmatig werken, 2. (gespreid) leiderschap, 3. de school als lerende organisatie en 4. systematisch perspectief. 

In deze workshop delen de betrokkenen de eerste onderzoeksresultaten waarin zij de huidige situatie in kaart brengen, gaan ze in op de rol die leidinggevenden, onderzoekscoördinatoren en leraar-onderzoekers kunnen hebben bij het bevorderen van een onderzoekscultuur in de school en lichten ze toe hoe je in een PLG een actieve rol hebt in het onderzoek. 

Wat levert het op?

Tijdens deze werkconferentie:

  • Word je geïnspireerd om (verdere) stappen te zetten in de onderzoekscultuur op school;
  • Leer je meer over jouw rol in het doen van onderzoek in de school;
  • Hoor je verschillende manieren van hoe je onderzoek binnen de school kan vormgeven;
  • Wissel je ervaringen uit met mensen uit andere kennisnetwerken.


Voor wie?

Voor alle schoolleiders, onderzoekscoördinatoren, leraren en projectleiders die zich bezighouden met onderzoek in de school. Wij raden aan om met minstens twee personen per school te komen.

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Waar en wanneer

Candea College, Duiven. Op 6 februari, van 13.30 – 17.00 uur, met aansluitende borrel.

Aanmelden

Schrijf je voor 1 februari in via deze link.

Vragen?

Heb je vragen over de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Deze werkconferentie is georganiseerd met medewerking van het netwerk onderzoekscoördinatoren.

Direct aanmelden