Tijdens de bijeenkomst 'Formatief evalueren' doet u als leraar kennis op over formatief evalueren en krijgt u praktische handvatten om formatief evalueren toe te passen in uw lessen, het curriculum of uw schoolorganisatie.

Op 6 juni is de werkconferentie Formatief evalueren op Het Hooghuis ZuidWest in Oss. Deze bijeenkomst is georganiseerd vanuit het programma Voortgezet Leren, een samenwerking tussen de VO-raad en Schoolinfo, waarbij de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie centraal staat.

Tijdens deze bijeenkomst doet u als leraar kennis op over formatief evalueren en krijgt u praktische handvatten om formatief evalueren toe te passen in uw lessen, het curriculum of uw schoolorganisatie. Meld u hier aan

Programma

Het programma start om 14.00 uur met een keynote over formatief evalueren door Wessel Peeters. Daarna volgt u twee praktische workshops en rond 17.30 uur sluiten we af met een maaltijd.

Workshops

Workshop 1: Werken met feedback. Door Reinier Geurts.
Hoe zet u feedback effectief in bij formatief evalueren? Het is belangrijk om leerlingen de juiste vragen te stellen, zodat leren een continu proces is waarbij leerlingen meer zelfregulerend kunnen gaan werken. Tijdens deze workshop leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden en literatuur wanneer feedback effectief is en gaat u dit naar uw eigen praktijk vertalen. Aan het eind van de workshop weet u hoe u feedback kunt geven en hiervan een betekenisvol onderdeel van het leerproces van uw leerlingen maakt.  

Workshop 2: Doelen stellen en evalueren met rubrics. Door Michiel Lucassen.
Nakijken en feedback geven kunnen ingewikkeld zijn. Hoe zorgt u dat u als docent duidelijk maakt aan leerlingen wat ze moeten kennen en kunnen? En hoe organiseert u het zo dat dit tot goede feedback leidt? Rubrics zijn daarbij een oplossing, wanneer deze goed ingezet worden. Tijdens deze workshop gaat u zelf rubrics maken. Ook leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden en aanvullende theorie wanneer u verschillende soorten rubrics het beste wel, of juist niet, kunt inzetten. U loopt de workshop uit met rubrics die u in uw eerstvolgende les meteen kan gebruiken.

Workshop 3: Met collega’s het curriculum formatief inrichten. Door Wessel Peeters.
Op welke manier kunt u als docent uw lessen en curriculum zo inrichten dat er meer ruimte is voor formatief werken? Tijdens deze workshop leert u aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe u een curriculum kunt ontwerpen vanuit kerndoelen, wat de rol van de leerling en de docent is en hoe een alternatieve studieplanner daarbij kan helpen. Deze inzichten gaat u vertalen naar uw eigen lessen, bijvoorbeeld door een deel van het curriculum te herontwerpen.

Workshop 4: Samen werken aan een formatieve cultuur. Door Valentina Devid–Derkse.
Tijdens deze workshop krijgt u tips hoe u aan de slag kunt met het vergroten van een formatieve cultuur op uw school. We onderzoeken hoe formatief evalueren in de klas te maken heeft met het creëren van een formatieve schoolcultuur. Deelnemers worden uitgedaagd kritisch te reflecteren aan de hand van stellingen, ‘omdenken’ en vragen. Na de workshop weet u welke stappen belangrijk zijn bij het creëren van een formatieve cultuur binnen de school.  

Kosten

De deelnemersbijdrage is € 40,-. Dit bedrag is exclusief administratiekosten.