De werkconferentie 'Leerling eigenaar leerproces' biedt leraren en teamleiders in het voorgezet onderwijs praktische handvatten, waarmee ze leerlingen meer eigenaar kunt maken van hun leerproces.

Het programma 

Aanvang programma is om 13.30 uur en rond 18.00 uur sluiten we af met een maaltijd.  De middag bestaat uit twee workshoprondes en verschillende inspiratiesessies. Ook is er genoeg tijd om kennis en ervaring uit te wisselen met andere leraren, teamleiders en experts.  

Keynote 'Eigenaarschap: richting, ruimte en rugdekking' door Jannet Maréchal 

Wanneer is er sprake van eigenaarschap bij leerlingen? Motivatie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn belangrijke termen die hieraan verbonden zijn. Het helpt leerlingen bijvoorbeeld als ze weten waarom ze iets leren en bij wie ze terecht kunnen voor begeleiding. Tijdens deze keynote doe je inspiratie op over hoe je leerlingen succesvol eigenaar van hun leerproces kunt maken. 

De kosten

 De kosten voor deelnemers zijn € 40,-  exclusief administratiekosten.  

Aanmelden

 Meld je hier aan voor de werkconferentie 'Leerling eigenaar leerproces'  

Vragen

Heb je vragen over deze werkconferentie? Neem dan contact op met Schoolinfo via 
030 – 232 48 90 of info@schoolinfo.nl.  

Vervolg

De projecten Maatwerk, Stap 2 en Leerling 2020 zijn afgerond. Ze krijgen een vervolg in een nieuw programma. De VO-raad en Schoolinfo voeren dit programma samen uit. Deze bijeenkomst maakt daar deel van uit.