De werkconferentie 'leerling eigenaar leerproces' is speciaal voor leraren en teamleiders in het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de werkconferentie heeft u praktische handvatten, waarmee u leerlingen meer eigenaar kunt maken van hun leerproces.

Op  donderdag 3 oktober is de  werkconferentie Leerling eigenaar leerproces in Groningen. Deze werkconferentie is speciaal voor leraren en teamleiders in het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de werkconferentie heeft u praktische handvatten waarmee u leerlingen meer eigenaar kunt maken van hun leerproces. Meld u aan.

Programma

Het programma start om 13.30 uur en rond 18.00 uur sluiten we af met een maaltijd. De middag bestaat uit twee workshoprondes en u volgt verschillende inspiratiesessies. U krijgt hierin antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe geeft u leerlingen effectieve feedback?
  • Hoe kunt u leerlingen meer keuzes bieden in uw lessen?
  • En hoe neemt u uw collega’s mee in een verandering?
     

De tips uit de workshops kunt u de volgende dag al toepassen in uw lespraktijk. Ook is er genoeg tijd om kennis en ervaring uit te wisselen met andere leraren, teamleiders en experts.  

Workshops

1. ‘Rugdekking’: vertrouwen en feedback – Valentina Devid-Derkse  

Hoe kan het geven van vertrouwen aan leerlingen hun eigenaarschap vergroten? Wat versta ik als docent eigenlijk onder eigenaarschap? Tijdens deze workshop gaat u oefenen met het geven van effectieve feedback aan leerlingen. Door middel van omdenken gaan we de drempels die u ervaart bij het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid aan leerlingen verlagen. Na deze workshop heeft u handvatten gekregen om feedback aan leerlingen te geven, waardoor uw leerlingen meer vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid ervaren. 

2. Ruimte geven werkt: keuzevrijheid en autonomie – Sandra Elzinga

Leerlingen hebben ruimte nodig om verantwoordelijkheid te voelen en te kunnen nemen. Keuzemogelijkheden bieden is daarbij van groot belang tijdens de les. In deze workshop krijgt u tien voorbeelden hoe u keuzemogelijkheden in uw les kunt vormgeven. Aan de hand van een checklist krijgt u de mogelijkheid om met één van de voorbeelden aan de slag te gaan en de les van morgen voor te bereiden.

3. Richting: hoe leer ik leerlingen leren? – Wessel Peeters 
 
Leerlingen gebruiken vaak technieken als het markeren van teksten of herlezen van teksten om te leren, terwijl die niet effectief zijn. Wat werkt dan wel? En op welke manier kun je er als docent voor zorgen dat leerlingen leren leren, zodat zij meer eigenaar kunnen zijn van hun leerproces? In deze workshop leert u over effectieve leerstrategieën en mythes op het gebied van leren. Vervolgens gaat u deze inzichten vertalen naar de eigen praktijk, zodat u leerlingen goed kan leren leren. 

4. Veranderaanpak binnen de school – Jannet Maréchal

In deze workshop, gericht op team- en projectleiders, krijgt u handvatten die kunnen helpen om ontwikkeling op uw school in gang te zetten. Met de routekaart veranderaanpak bespreken én oefenen we wat leraren motiveert om in beweging te komen en welke interventies hierbij zinvol zijn. Nadat u bepaalt waar uw school zich op de routekaart bevindt, gaan we aan de slag met de rol die u vanuit uw leidinggevende positie kunt vervullen bij het in ‘in beweging zetten van de verandering’.

Opbrengsten

Na de workshops heeft u een beter beeld wat eigenaarschap is en hoe u uw leerlingen meer eigenaar kunt maken van hun leerproces.

Materiaal

Na de werkconferentie krijg je de presentaties en opdrachten toegestuurd die zijn gebruikt.  

Kosten

De deelnemersbijdrage is € 40,-. Dit bedrag is exclusief administratiekosten.

Tip: zet hiervoor u persoonlijk bijscholingsbudget in.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de werkconferentie. 

Vragen?

Heeft u vragen over de werkconferentie Leerling eigenaar leerproces? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030-23 24 880.  

Ervaring deelnemers

‘Ik zou willen dat al mijn collega’s deze workshops volgen, zodat iedereen weer bewustwording krijgt over hoe we het beste les kunnen geven. Het begint weer helemaal te kriebelen om aan de slag te gaan!’