In verband met de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus, kan deze bijeenkomst helaas niet doorgaan. Mocht er een alternatieve datum komen, dan wordt u hierover geinformeerd.

Over de bijeenkomst

Deze werkconferentie is speciaal voor leraren in het voortgezet onderwijs die willen leren werken met leerdoelen én voor leraren die daar al ervaring mee hebben. De workshops zijn praktisch en concreet, waardoor u alle tips en kennis direct kunt toepassen in uw klas en op school.

Programma 

Wilt u vaker aandacht kunnen besteden aan onderwerpen de u en uw leerlingen belangrijk vinden? Wilt u meer inspelen op de behoeftes van uw leerlingen? En wilt u meer gemotiveerde leerlingen in de klas? Leerdoelen kunnen behulpzaam zijn om dat te bereiken. Tijdens deze werkconferentie krijgt u praktische handvatten aangereikt om leerdoelen in te zetten voor uw lessen, het curriculum of zelfs in de hele school. Het programma start om 14:00 uur en rond 18:00 uur sluiten we af met een maaltijd. 

Workshops 

U volgt tijdens de werkconferentie twee workshops. Hieronder ziet u uit welke vier workshops u kunt kiezen. 

1. Van leerdoel tot lessenserie.
Door Herman Rigter

Herkent u de druk om de methode uit te krijgen? Wilt u eens met andere ogen naar uw lesprogramma kijken? En bent u benieuwd hoe u ruimte kunt vinden in dit programma? Herman Rigter geeft u inzicht in waar de ruimte zit, in hoe u leerdoelen formuleert die aansluiten bij uw leerlingen en hoe u een doorlopende leerlijn op basis van leerdoelen opbouwt. U krijgt concrete handvatten om een lessenserie te ontwerpen.
Wat gaat u doen? In de workshop gaat u op basis van een methode of materiaal dat u heeft meegenomen aan de slag met leerdoelen.
Voor wie? Deze workshop is geschikt voor leraren die structureel aan de slag willen met leerdoelen en hiermee nog geen of weinig ervaring hebben.

2. Vakoverstijgend werken met behulp van leerdoelen.
Door het Veluws College Walterbosch, SLO en een lid van het Curriculum.nu ontwikkelteam
Werken met leerdoelen heeft als voordeel dat het gemakkelijker wordt om vakken in samenhang aan te bieden. Tijdens deze workshop ontdekt u hoe u tot een vakoverstijgende les(sen)serie kunt komen, gebaseerd op leerdoelen. Het Veluws College Walterbosch heeft als ontwikkelschool meegedacht met de voorstellen van Curriculum.nu en deelt hoe het werken met leerdoelen in hun praktijk werkt.
Wat gaat u doen? Aan de hand van de bouwstenen van het leergebied Mens en Natuur, die zijn opgesteld binnen het voorgestelde nieuwe curriculum van Curriculum.nu, gaat u in gesprek over de ruimte in uw eigen curriculum om vakoverstijgend te werken. U krijgt praktische tips die u de volgende dag kunt inzetten voor uw praktijk.
Voor wie? Deze workshop is geschikt voor leraren die al werken met leerdoelen en graag vakoverstijgend willen werken, of daar nieuwsgierig naar zijn.

3. Leerdoeldenken en jouw rol als leraar: naar didactisch coachen.
Door Mathijs Drummen

Wanneer u leerdoelen leidend laat zijn in uw les, verandert uw rol in de klas. De leerling krijgt meer regie over zijn of haar eigen leerproces en u begeleidt hen daarbij. Wat vraagt dit van u als docent?
Wat gaat u doen? Tijdens deze workshop leert u hoe u uw leerlingen goed kunt begeleiden bij hun leerproces, bijvoorbeeld door u op een coachende manier op te stellen. U leert welke coachingstechnieken behulpzaam kunnen zijn en welke didactische vaardigheden daarbij komen kijken.
Voor wie? Deze workshop is geschikt voor leraren die (meer) willen leren over didactisch coachen en coachingsvaardigheden willen opdoen.  Ervaring met werken met leerdoelen is niet noodzakelijk.

4. Leerdoeldenken in de school: hoe krijg je collega’s mee?
Door Jesse van den Doren

Een innovatie doorvoeren binnen uw sectie of de school, zoals werken vanuit leerdoelen, gaat niet vanzelf. In deze workshop leert u hoe een innovatieproces verloopt en wat uw rol kan zijn om de innovatie te stimuleren. Ook leert u hoe u ervoor zorgt dat vernieuwingen breder gedragen worden.
Wat gaat u doen? U leert alles over de innovatiecurve: deze curve speelt een belangrijke rol in de theorie van veranderkunde. U gaat aan de slag om die theorie toe te passen op uw eigen situatie. U denkt na over de meerwaarde van leerdoeldenken voor uw school en hoe u die boodschap kunt gebruiken om collega’s voor het werken met leerdoelen te enthousiasmeren.
Voor wie? Deze workshop is bedoeld voor leraren die enthousiast zijn over leerdoeldenken en collega’s willen betrekken bij en enthousiasmeren voor het werken met leerdoelen.

Kosten 

De deelnemersbijdrage is € 40,-. Tip: zet hiervoor uw persoonlijk bijscholingsbudget in.

Ervaring van deelnemers 

“Er zijn zulke praktische handvatten aangereikt voor het goed formuleren van leerdoelen en het goed opbouwen van een les(senserie).”