Onderzoeksmatig werken kan bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en de professionele ontwikkeling van medewerkers. Dat kan door gebruik te maken van kennis uit onderzoek (feedbackfunctie) en door met behulp van onderzoek te reflecteren op het eigen gedrag en inhoudelijke gesprekken te voeren (dialoogfunctie). Hoe kan je onderzoek inbedden in jouw schoolorganisatie en een lerende cultuur stimuleren? Tijdens deze werkconferentie krijg je tools, handvatten en inspiratie om stappen te zetten in het verbinden van onderzoek met het onderwijs op school.

Wat kan je verwachten?

Deze werkconferentie wordt geopend door Ingrid de Bonth, vicevoorzitter van de VO-raad. Vervolgens geeft Jacquelien Bulterman, auteur van het boek ‘Het lerarentekort’, een keynote over het belang van vakmanschap en handelingskennis van leraren. Jacquelien pleit in haar boek voor de herwaardering van het vakmanschap van leraren. In deze keynote vertelt zij wat dat betekent voor de verbinding van het onderwijs met onderzoek en hoe dat een oplossing kan vormen voor het lerarentekort en het statusverval van het lerarenberoep. Na de keynote volgen er twee workshopsrondes. Op de dag zelf kun je per ronde kiezen bij welke workshop je aansluit. Uit deze workshops kun je kiezen:

1. Van onderwijsvisie naar onderzoekspraktijk

Door Hans Vogelzang, auctor brede vorming en docent scheikunde

Op het Greijdanus College is in 2021 een Auctoraat geïntroduceerd om de onderzoekscultuur op de school te versterken. In een Auctoraat doet een school – samen met relevante partners – onderzoek dat direct bijdraagt aan het onderwijs. Hoe draagt een Auctoraat op school bij aan beter onderwijs? In deze sessie neemt Hans Vogelzang je mee in de aanpak van het Greijdanus College. Je krijgt antwoorden op vragen als: Hoe krijgt onderzoek vorm binnen een auctoraat? Hoe betrek jij als kartrekker collega’s bij het onderzoek? Wat zijn de eerste resultaten van de aanpak op het Greijdanus?

2. Auctoraat: vliegwiel naar een cultuur van onderzoeksmatig werken

Door Ton Kallenberg, rector van het Jac. P. Thijsse College

De stichtingen SVOK, het Atlas College en het CSG Jan Arentsz werken samen om een cultuur van onderzoeksmatig werken op scholen in het voortgezet onderwijs te stimuleren. Binnen het Auctoraat wordt praktijk en theorie, onderwijs en onderzoek, aan elkaar verbonden. Met de onderzoeksresultaten werkt het Auctoraat aan verbetering van het onderwijs; het bevorderen van kansengelijkheid en kansrijkheid in het voortgezet onderwijs. Problemen uit de dagelijkse praktijk staan hierbij centraal. Auctoren, onderzoekscoördinatoren en kenniskringen zijn hierin ondersteunend en faciliterend.  

In deze workshop doe je ideeën op voor de inhoudelijke en organisatorische vormgeving van onderzoek in de school. Daarnaast gaan we in gesprek over de samenwerking tussen deze besturen en hoe dat kan bijdragen aan een cultuur van onderzoeksmatig werken.  

3. Van tijdelijke werkgroep naar een professionele leergemeenschap (PLG)

Door Pierre van Meeuwen en Fred Huijboom, oud-schoolleiders en gepromoveerde onderzoekers op het gebied van de ontwikkeling van Professionele Leergemeenschappen.

In een PLG komt de professionele ontwikkeling van leraren samen met inhoudelijke ontwikkelingen op school (voor de leerlingen). De begeleiding door en facilitering vanuit de schoolleider is daarbij van cruciaal belang. In deze sessie gaan we in op de succesvolle factoren van een PLG en de rol van onderzoek (en de onderzoekscyclus). 

4. Vergroot je vakmanschap door te kijken naar het leren van leerlingen

Door Alex van den Berg, docent scheikunde Praedinius Gymnasium, lerarenopleider scheikunde Rijksuniversiteit Groningen, Auctor Openbaar Onderwijs Groningen

Als leraren op een onderzoeksmatige manier in de klas aan de slag gaan, dan zou dat hun vakmanschap en daarmee de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Maar leraren hebben vaak geen tijd voor het uitvoeren van een onderzoek in de klas. Toch zijn er mogelijkheden voor hen om onderzoeksmatig te werk te gaan. In deze sessie hoor je voorbeelden van het kijken naar het leren van leerlingen als manier om het vakmanschap van de docent te vergroten. 

Wat levert het op?

Tijdens deze werkconferentie:

  • Word je geïnspireerd om (verdere) stappen te zetten in de onderzoekscultuur op jouw school.
  • Leer je meer over het vervullen van de rol van kartrekker op het gebied van onderzoek in de school.
  • Hoor je verschillende manieren hoe je de onderzoekende houding in de school kunt versterken.
  • Wissel je ervaringen uit met mensen uit andere kennisnetwerken.


Voor wie?

Onderwijsprofessionals die zich bezighouden met onderzoek in de school. Dit kunnen zowel schoolleiders, onderzoekscoördinatoren als projectleiders zijn.  

Waar en wanneer?

De werkconfertentie vindt plaats op dinsdag 3 oktober 2023 van 13.00 tot 17.00 uur op het Quadraam in Duiven.

De kosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Meedoen?

Meld je vóór 22 september 2023 aan voor deze werkconferentie via het aanmeldformulier.

Vragen?

Heb je vragen over de inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Direct aanmelden