‘Nu gaat het pas echt beginnen’, zo benoemde rector Jeroen Spek de veranderfase waarin zijn Lyceum Oudehoven dit schooljaar in is gegaan. De school zette de afgelopen twee jaar, met begeleiding van Voortgezet Leren, de eerste stappen op weg naar formatief handelen. Nu die eerste stappen gezet zijn, staat de school voor de uitdaging de fase van verkennende pilots om te zetten in de daadwerkelijke implementatie van een formatieve cultuur in de school. Die nieuwe fase brengt nieuwe uitdagingen met zich mee: hoe zorg je ervoor dat iedereen binnen en buiten de school betrokken wordt en blijft? Hoe veranker je het formatief handelen in de verschillende curricula? En hoe maak je het tot een vast onderdeel van de schoolcultuur? 

Deze en andere vragen zullen centraal staan in deze tweede editie van de werkconferentie Samen op weg naar een formatieve cultuur, die Voortgezet Leren in samenwerking met Lyceum Oudehoven organiseert. Wil je ook een (volgende) stap op het gebied van formatief handelen zetten, of dat nu de eerste stap of een vervolgstap is? En vind je het belangrijk om die stap niet alleen, maar in verbinding te zetten, met de kennis van experts en de blik van andere scholen die met formatief handelen bezig zijn? Meld je nu aan voor deze werkconferentie!

Wat kan je verwachten?

Het programma zal een afwisseling bieden tussen inhoudelijke verdieping en gezamenlijke uitwisseling. Na een plenaire keynote gaan de deelnemers in groepen uiteen, om in twee rondes workshops naar keuze te volgen. De dag wordt afgesloten met een uitwisselingsronde, zodat iedere deelnemer de opgedane ervaringen kan vertalen naar de eigen praktijk. 

Programma
Introductie en Keynote

| 13.00 - 14.00 uur |

Keynote over formatief handelen/zelfregulerend leren.

Door: Patrick Sins, lector Leren aan de Hogeschool Rotterdam.

Patrick Sins, lector aan de Hogeschool Rotterdam en Thomas More Highschool, opent de conferentie met een keynote over zelfregulerend leren en de rol die een leraar daarin heeft. In deze keynote maakt hij duidelijk dat zelfregulerend leren niet iets is wat zelfregulerend geleerd kan worden: het is iets wat je wordt aangeleerd, door de leraar.

Patrick Sins doet in zijn functies onderzoek naar zelfregulerend leren, vernieuwingsonderwijs, burgerschapsonderwijs, professionele ontwikkeling van leraren en samen onderzoekend werken.

Workshops: twee rondes

Keuze uit de volgende workshops:  

| Ronde een: 14.10 -15.10 uur | Ronde twee: 15.20 – 16.20 uur | 

 

A: Formatief handelen binnen je curriculumontwerp   

(deze workshop duurt van 14.10 tot 16.20 – dus twee rondes lang)  

Door: Rianne Neering, trainer, adviseur en bestuurder van Toetsrevolutie.

Processen van formatief handelen inzetten tijdens je lessen helpt om meer zicht te krijgen op wat leerlingen al kunnen en weten, en wat nog niet. Wil je het proces van formatief handelen nog krachtiger implementeren in je onderwijs, dan kan het zinvol zijn om je curriculum opnieuw te ontwerpen. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met achterwaarts ontwerpen. Zo worden je (les)doelen en de activiteiten die je doet om deze te bereiken nog beter op elkaar afgestemd.

Interessant voor voor leraren, kartrekkers en schoolleiders die formatief handelen willen koppelen aan het curriculumontwerp van een vak of jaarlaag.   

 

B: Praktijkvoorbeeld implementatie formatief handelen

Door: Voortgezet Leren en Lyceum Oudehoven

Tijdens deze sessie delen we de benaderingen van Lyceum Oudehoven in de implementatiefase van formatief handelen binnen ons onderwijs. Leer meer onder andere over onze intervisiemethoden en kijkwijzer bij lesbezoeken. Ook ga je zelf aan de slag met hoe je op je eigen school stappen kunt zetten met formatief handelen.

Interessant voor schoolleiders en kartrekkers die willen leren van de ervaringen van een school die zich schoolbreed met formatief handelen bezighoudt.

  

C: Inspiratiesessie toetsdruk

In deze sessie gaan we in op de toetscultuur van de eigen school, leren we van voorbeelden van collega’s en gaan we met elkaar in gesprek met als doel dat je als deelnemers naar huis keert met meer kennis én inspiratie over hoe toetsdruk bij jou op school aan te pakken.

Door: De VO-raad & het LAKS   

Interessant voor leraren en schoolleiders die op school in gesprek willen over toetsdruk.   

 

D: Lesontwerp: tools voor scharniervragen voor formatief handelen

Door: Doortje van Dijk docent van Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (tevens school uit het innovatietraject) en trainer bij OnderwijsArena.  

Dompel jezelf onder in een interactieve reis van slechts één uur en ontdek hoe je formatief handelen direct kunt integreren in jouw lessen! De themasessie "Interactief Leren met Impact: Tools en Schakelvragen voor Formatief Handelen" biedt niet alleen inzicht in de kracht van schakelvragen, maar laat je ook experimenteren met tools die het leerproces naar een hoger niveau tillen. Stap direct in de praktijk van formatief handelen. Morgen kun je al een verschil maken!

Interessant voor leraren die aan de slag willen met lesontwerp voor de volgende dag.  

 

E: Veranderenergie vasthouden: van pilot naar koerswijziging  

Grote veranderprocessen hebben een eigen dynamiek. Als veel mensen betrokken zijn bij een verandering is het niet genoeg om een goed projectplan te maken en dat stap voor stap uit te voeren. In deze workshop kijken we naar welke rol veranderenergie speelt in complexe veranderprocessen en hoe je de energie kunt vasthouden in de verandering.

Door: Sander Toby van Hogeschool Utrecht, adviseur onderwijskundig leiderschap aan de Hogeschool Utrecht en bij Veranderenergie.

Interessant voor schoolleiders, kartrekkers en leraren die grip willen krijgen op veranderprocessen.   

Afsluitende ronde met Netwerkplein en Actieplan

|16.20 – 17.00 uur |

Bij de laatste afsluitende ronde kun je kiezen uit:

 

Netwerkplein 

Op het netwerkplein ontmoet je collega’s die in hetzelfde vakgebied lesgeven als jij. Hier kun je werkvormen en good practices uitwisselen. Neem je eigen materiaal mee en wissel uit met andere vakdocenten vakleraren uit heel het land.  

 

Actieplan  

Met deze werkvorm zet je de opgedane kennis en ervaringen om in concrete acties voor je eigen praktijk. In uitwisseling met andere schoolleiders en kartrekkers die bezig zijn met het werken aan een formatieve cultuur breng je voor jouw situatie in kaart hoe je een volgende stap kunt zetten in je schoolontwikkelproces. 

Wat levert het op?

Deze werkconferentie:  

  • bevat een breed en divers aanbod, gericht op verschillende aspecten van het formatief handelen en de veranderkundige principes die daarbij horen; 
  • levert toegankelijke inspiratie, voorbeelden en concrete handvatten op die je de volgende dag al verder kunnen helpen op weg naar een formatieve cultuur; 
  • biedt je de mogelijkheid om vakcollega’s te ontmoeten die vergelijkbare stappen willen zetten op het gebied van formatief handelen en met hen ervaringen uit te wisselen. 

Voor wie?

De werkconferentie is bedoeld voor alle schoolleiders en kartrekkende leraren die zich op hun school bezighouden met formatief handelen als didactisch uitgangspunt van het onderwijs en daarin de voor hen volgende stap willen zetten. Het programma is afgestemd op de verschillende fasen die je in een dergelijk ontwikkelproces doorloopt: je kunt daarin al zijn gestart en verder willen denken of juist aan het begin staan. 

Waar en wanneer?

De conferentie vindt plaats op donderdag 14 maart, tussen 13:00 uur en 17:00 uur, op het Lyceum Oudehoven, aan de Hoefslag 4 in Gorinchem. De inloop is om 12:30 uur. De dag wordt afgesloten met een borrel. 

Kosten?

Deelname aan de werkconferentie is kosteloos.

Meedoen?

Meld je aan voor donderdag 7 maart. 

Vragen?

Heb je vragen over deze bijeenkomst of heb je suggesties voor de invulling van de conferentie? Stuur dan een e-mail of bel naar Anne de Ruiter (annederuiter@vo-raad.nl / 06 83 67 15 63).

Formatief handelen

Bij formatief handelen ligt de focus op het verzamelen van informatie om het leren te stimuleren en te sturen. Wanneer jouw school een formatieve cultuur heeft, werken teams, docenten en leerlingen formatief. Als schoolleider richt je de school en de samenwerking tussen leiding en docenten zo in dat formatief handelen optimaal wordt gestimuleerd. Als docent richt je je op de volgende stap van de leerling: Welke doelen zijn er gesteld? Waar staat de leerling ten opzichte van dit doel? Welke stappen kunnen de leerlingen en docent zetten om dichter in de buurt te komen van de gestelde doelen?

Meer weten? Ga naar onze themapagina over formatieve cultuur.

Direct aanmelden