Tijdens deze sessie van Schoolleiders voor de Toekomst ga je als schoolleider in het vo of po in gesprek met OCW en collega's van andere scholen over maatwerk. Waar loop je tegenaan? En wat kan en wat mag? Deelnemers delen ook (nieuwe) ideeën en er is volop ruimte voor vragen en discussie.

Het ministerie van OCW neemt de inbreng van deelnemers mee in beleidsontwikkeling.

Datum en tijden

Woensdag 15 december 2021, van 15.00 tot 17.00 uur 

Locatie

Nader te bepalen (online of op het ministerie van OCW)

Kosten 

Deelname aan deze werksessie is kosteloos.

Vragen?

Heb je vragen over deze werksessie? Stuur dan een e-mail naar svdt@vo-raad.nl.

Aanmelden

Direct aanmelden