Graag nodigen we u uit om mee te denken over het vervolg van Voortgezet Leren.

Vertel ons wat u nodig heeft 

Het programma Voortgezet Leren(*) is in 2019 gestart om scholen te ondersteunen in de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie. Dit programma loopt tot 2021. In samenwerking met het ministerie van OCW wordt toegewerkt naar een continue ondersteuning van de VO-sector vanaf 2024. Momenteel onderzoeken we hoe we met het programma Voortgezet Leren de periode tussen 2021 en 2024 kunnen overbruggen. Want, wat moet er de komende jaren gebeuren? En wat heeft u vanuit uw rol nodig?

Praat mee

We nodigen u uit om mee te praten over de toekomst van het programma op 17 maart van 15.00 uur tot 18.00 uur in Utrecht. Tijdens dit gesprek staat uw behoefte centraal. We horen graag wat u, wat uw school en wat de sector nodig heeft om continue ondersteuning vanaf 2024 realiseerbaar te maken. Daarnaast zijn we benieuwd hoe u vanuit uw ervaring denkt dat scholen zelf een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het toekomstperspectief van 2024. We voeren het gesprek aan de hand van de volgende thema’s:

  • Duurzame ontwikkeling in de school als uitgangspunt.
  • Regie en verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen vanuit scholen.
  • Ontwikkelingen in het land (regionaal) als basis voor de landelijke, sectorale agenda.
  • Goede verbinding tussen enerzijds onderzoek en anderzijds innovatie en ontwikkeling in de school.
  • Landelijke ondersteuningsfuncties: makelaar, innovatiekennis, kennisdeling, startmotor.

 

Wilt u meepraten tijdens deze werksessie? Meld u aan.

Voor wie? 

Deze werksessie is bedoeld voor bestuurders, schoolleiders, docenten en stafmedewerkers. 

Locatie 

Grand Café, Aidadreef 4, Utrecht


*Het programma Voortgezet Leren is het vervolg op de projecten Leerling 2020, Stap 2 en Maatwerk.

Direct aanmelden