Het ministerie van OCW wil samen met het NRO in leertrajecten onderzoeken hoe de kansengelijkheid bij de overgang po-vo (en binnen de onderbouw vo) kan worden vergroot. Schoolbestuurders, schoolleiders en leraren worden uitgenodigd tijdens een werksessie hierover mee te denken: waar ligt specifiek de kennisbehoefte en wat zijn randvoorwaarden voor het succesvol opzetten van deze leertrajecten? En: welke initiatieven kunnen volgens het veld bijdragen aan een kansrijkere overgang po-vo?

De werksessie wordt georganiseerd door OCW, het NRO, de sectorraden en het Lerarencollectief. Het NRO gebruikt de input uit de sessie om een startdocument op te stellen voor het onderzoeksprogramma.

Over de leertrajecten
In de leertrajecten gaan wetenschap en scholen samen aan de slag met kansrijke opties om de kansengelijkheid bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (en in de onderbouw van het vo) te verbeteren. Doel is om zo meer inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt.  

 

Datum en tijd werksessie

9 februari 2023, van 15:30-17:00 uur

Locatie

Online 

Aanmelden

Wil je meedenken? Meld je dan via het online formulier van het NRO aan voor de werksessie. Mocht je wel feedback en ideeën willen delen maar niet bij de sessie aanwezig kunnen zijn, dan kun je in dit formulier ook je mailadres achterlaten en word je benaderd door NRO/OCW/de sectorraden.
 

Direct aanmelden