Het WMS-congres is de jaarlijkse ontmoetingsplaats voor ouders, leerlingen, onderwijspersoneel, schoolleiding en bestuurders. Het congres wordt dit jaar voor de 17e keer georganiseerd door Onderwijsgeschillen met alle belangenorganisaties in het funderend onderwijs.

'Medezeggenschap met elkaar'. Natuurlijk willen we dat, maar soms lijkt het zo moeilijk! Want in een raad komen verschillende rollen, belangen en persoonlijkheden samen. En dan moet het gesprek daarbuiten nog beginnen. Hoe laat je ieder in zijn waarde, voer je het goede gesprek én ben je daadkrachtig?

Waar? De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2 in Amersfoort

Het WMS-congres is een live congres in de Eenhoorn in Amersfoort. Dit jaar verzorgt Jitze Reeder de keynote. Na de gezamenlijke opening gaat iedereen de workshops in. Rond de lunch en na afloop is er weer ruimte om te netwerken met oude en nieuwe bekenden uit de wereld van de medezeggenschap op school.

Programma

Een keuze maken uit de workshops is nu nog niet nodig. Bij inschrijving krijg je de bevestiging dat je 2 weken voorafgaand aan het congres een link naar de WMS-app krijgt toegestuurd waarin je je workshopskeuzes kunt maken.

Deelname aan het congres kost € 99,-. Scholieren mogen gratis mee met hun leerkracht of bestuurder.

De volgende (onderwijs)organisaties verzorgen workshops, ronde tafel gesprekken en presentaties: AOb, CNV-academie, DebatUnie, FvOv, LAKS, OMO, Onderwijsgeschillen, Ouders & Onderwijs, PO-Raad, Het Regenboogloket, Verus, VOO, VO-raad, VOS/ABB, en VTOI-NVTK en het ministerie van OCW. Zij zorgen voor een gevarieerd aanbod dat goed aansluit bij de huidige actualiteit, maar ook ingaat op onderwerpen passend bij het thema van de dag 'Medezeggenschap met elkaar'.

Direct aanmelden