1000ste schoolleider geregistreerd in Schoolleidersregister VO

12 december 2016

Op 10 december is op de Nationale Schoolleiders Top Voortgezet Onderwijs de 1000e schoolleider in het schoolleidersregister in het zonnetje gezet. Benedict Hamans, rector van het Stedelijk Gymnasium Schiedam, kreeg als dank voor zijn inschrijving een professionaliseringsactiviteit aangeboden, die beschikbaar was gesteld door NL2025 (partner van de Nationale Schoolleiders Top).

Leezan van Wijk, directeur Stichting Schoolleidersregister VO, is verheugd dat in zo’n korte tijd zoveel schoolleiders zich hebben geregistreerd. ‘Het register is geen doel op zich. Het gaat erom wat schoolleiders er zelf mee doen. Samen aan zet is het motto. Schoolleiders bepalen komend jaar zelf de spelregels van het register. Zo houden ze de regie over hun eigen professionalisering’.

Over het Schoolleidersregister VO

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs kunnen zich sinds 31 maart 2016 registreren in het Schoolleidersregister VO (SRVO). Dit register is een ontwikkelinstrument. Het dient als platform en ontmoetingsplek voor schoolleiders om samen te werken aan de eigen professionalisering en de ontwikkeling van de beroepsgroep, en maakt concreet welke kennis en bekwaamheden van een schoolleider mogen worden verwacht. Zo waarborgt het register de kwaliteit en de status van het beroep en draagt die uit.

Het Schoolleidersregister VO is een initiatief van en voor de beroepsgroep. Het platform wordt beheerd door een gelijknamige stichting, waarvan directie en bestuur geheel uit schoolleiders bestaan. Inhoudelijk advies komt van een klankbordgroep van schoolleiders.

Lees meer over het Schoolleidersregister op de website schoolleidersregistervo.nl.

Over NL2025

NL2025 is een platform waarin onder andere bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunstenaars, CEO’s en sporters ('aanjagers') zich hebben verenigd. Ze zetten zich in, op persoonlijke titel, voor een betere toekomst van Nederland. NL2025 richt zich op drie thema’s: onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving.

Zie ook het uitgebreide bericht '1000ste schoolleider geregistreerd in Schoolleidersregister VO' op de website schoolleidersregistervo.nl.

Nationale Schoolleiderstop 2016

De Nationale Schoolleiders Top (NST) voor het voortgezet onderwijs was een geslaagde dag; een leerzame ontmoeting tussen schoolleiders, leiders uit het bedrijfsleven, sport en cultuur. De deelnemers waardeerden de NST met een 8. Benieuwd naar een impressie van deze dag? Lees het e-zine.