Thuiszitterspact ondertekend

13 juni 2016

De VO-raad, PO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van OCW, VenJ en VWS hebben tijdens de eerste landelijke Thuiszitterstop op 13 juni in Utrecht een thuiszitterspact ondertekend. In dit pact staan afspraken die ertoe moeten leiden dat het aantal thuiszitters de komende jaren omlaag wordt gebracht. Doel is dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod.

Afgelopen schooljaar zaten een kleine 10.000 leerlingen voor kortere of langere tijd thuis, bijvoorbeeld door langdurig spijbelden, omdat het te lang duurde voordat er specifieke plekken in het onderwijs voor hen beschikbaar kwamen, omdat er thuis problemen waren of omdat er ingewikkeld maatwerk geboden moest worden door zorg en onderwijs. Dat aantal moet omlaag, aldus de partijen. Hiertoe is een aantal afspraken gemaakt in het Thuiszitterspact.

Zo is in het pact vastgelegd dat gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen gaan afspreken hoe de knoop doorgehakt kan worden over een onderwijsplek en/of jeugdzorg als een kind dreigt thuis te komen zitten. Nu vallen kinderen nog te vaak tussen wal en schip omdat er geen afspraken over doorzettingsmacht zijn vastgelegd. Ook worden gemeenten opgeroepen om een helder stappenplan op te stellen om thuiszitten tegen te gaan. Preventie, samenwerken met de zorg en maatwerk voor kinderen moeten daar onder meer onderdeel van uitmaken. Daarnaast gaan gemeenten het aantal vrijstellingen van de Leerplichtwet terugdringen. Ook is in het pact afgesproken dat ouders, en waar mogelijk het kind zelf, altijd vanaf het begin worden betrokken bij het vinden van een passende onderwijsplek.

Op de top werd bekend dat oud-Kinderombudsman Marc Dullaert aanjager voor het pact wordt. Hij zal alle ondertekenaars en hun achterban stimuleren om het aantal thuiszitters fors te verminderen. De ministeries van OCW en VWS zullen voortaan jaarlijks een Thuiszitterstop organiseren om de voortgang in de gaten te houden.

Zie ook het magazine over de Thuiszitterstop.

Steunpunt

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad zal scholen en samenwerkingsverbanden verder ondersteunen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters. Hiertoe is bijvoorbeeld de toolbox thuiszitters ontwikkeld, en worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. De VO-raad blijft daarnaast participeren in het bestaande thuiszittersoverleg, samen met de PO-Raad, OCW, de VNG, Gedragswerk en Ingrado. 

In de media

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller sprak op Radio 1 over het thuiszitterspact. Beluister het fragment

Ondertekenaars thuiszitterspact op een rij

Rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’

Tijdens de Thuiszitterstop ontvingen de staatssecretarissen Dekker en Van Rijn (VWS) het rapport 'Passend onderwijs vanuit autisme bekeken', dat werd opgesteld door de werkgroep Vanuit autisme bekeken. De werkgroep analyseerde ruim 60 praktijksituaties en sprak met leerlingen met autisme en hun ouders en betrokkenen uit onderwijs, zorg en gemeenten. Dit resulteerde in een rapport dat beleidsmakers, schoolbestuurders, leraren en ouders handvatten geeft om een passende leerplek te bieden aan leerlingen met autisme.