Aan de slag met de ruimte in de onderwijstijd

31 mei 2017

Begin 2017 heeft Voion een enquête gehouden onder professionals in het voortgezet onderwijs naar de mate waarin scholen bekend zijn met, en gebruik maken van, de verruimde mogelijkheden om onderwijstijd in te vullen.

In de recent verschenen publicatie 'Aan de slag met de ruimte in de onderwijstijd' leest u hier de resultaten van.

Uit de enquête blijkt dat een groot deel van de docenten niet weet dat die ruimte er nu is en dat er op scholen nog weinig over de mogelijkheden die de wet biedt gesproken wordt. In het verslag worden een aantal voorbeelden en tips gegeven over veranderingen rondom onderwijstijd.

Sinds het schooljaar 2015-2016 is de wet op het voortgezet onderwijs gewijzigd met betrekking tot de onderwijstijd. Zo wordt de urennorm voor onderwijstijd voortaan gemeten over de gehele schoolloopbaan, en wordt geconcentreerd op onderwijsprogramma’s die kinderen kunnen doorlopen in plaats van moeten doorlopen. Verder hebben scholen meer ruimte gekregen voor de inrichting en vormgeving van onderwijstijd.