Aan de slag met innovatie? Meld u aan voor het innovatietraject van Voortgezet Leren

10 september 2019

Wilt u als school stappen zetten op het gebied van de formatieve cultuur, het organiseren van maatwerktrajecten, leerdoeldenken of ‘de flexibele onderwijsorganisatie’? Vanaf januari 2020 kunt u in een innovatietraject van het programma Voortgezet Leren aan de slag met uw eigen ontwikkelvraag rond een van deze thema’s, waarbij u ondersteund wordt door experts, (onderzoeks)instrumenten krijgt aangereikt en kunt leren van andere scholen. De aanmelding voor het innovatietraject (serie 2) staat open tot 29 september a.s.

Toelichting thema’s

Binnen het traject werkt u als school gedurende minimaal een jaar aan uw eigen ontwikkelvraag rond een van de onderstaande vier thema’s:

  • Formatieve cultuur: veel scholen passen formatief toetsen toe in de klas, en met succes. Als je formatief werken wilt uitbreiden, dan krijgt de hele school hiermee te maken. Wat betekent formatief werken voor uw organisatie en hoe creëer je een formatieve cultuur in de school?
  • Het organiseren van maatwerktrajecten: veel scholen bieden al vormen van maatwerk voor leerlingen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld versnellen, verbreden, verrijken, een vak op een ander niveau volgen of op een andere locatie. Wat mag wel en niet binnen de kaders van de wet? En hoe organiseer je zo’n maatwerktraject of breid je bestaande initiatieven uit?
  • Leerdoeldenken: scholen zoeken regelmatig meer ruimte in het curriculum, bijvoorbeeld om maatwerk te kunnen bieden. Een optie is om met leerdoelen te werken. Maar hoe richt je je onderwijs in op basis van leerdoelen? Hoe organiseer je ‘leerdoeldenken’ in de hele school?
  • Flexibele onderwijsorganisatie: scholen staan steeds meer voor organisatorische uitdagingen, zoals leerlingendaling of het omgaan met het lerarentekort. Hoe ga je om met deze uitdagingen en zorg je voor flexibiliteit in de school als organisatie?
     

Heeft u een andere ontwikkelvraag? Ook dan ontvangen we graag uw aanmelding en bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Innovatiegroepen

Naast experts kunnen scholen in dit traject ook leren van andere scholen en hun aanpakken. Hiertoe wordt een aantal innovatiegroepen opgericht van zo’n zes tot tien scholen. Binnen deze groepen kunnen scholen kennis en ervaringen delen.

De groepen worden gevormd op basis van de informatie uit de aanmelding. Indelen van scholen kan op basis van (een combinatie van) ambitie, regio, ontwikkelvraag of ontwikkelfase.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de tweede serie van het innovatietraject tot en met 29 september aanstaande. Let op: vol is vol, en scholen die nog niet meedoen aan het innovatietraject krijgen voorrang.

Wilt u zich met een aantal scholen als groep inschrijven? Dan ontvangen we graag per school een apart aanmeldformulier. Op basis van de gegevens bekijken we wat de mogelijkheden zijn en nemen we contact met u op.

Derde serie

Naar verwachting start in september 2020 een derde serie van het innovatietraject. U kunt hiervoor uw interesse aangeven via het online formulier. Zodra er meer informatie bekend is, nemen we dan contact met u op.

Meer informatie en vragen

In het informatiepakket kunt u meer lezen over het innovatietraject. Bij vragen kunt u contact opnemen via info@voortgezetleren.nl of 030-2324880.

Scholen eerste serie
Inmiddels hebben 68 scholen door heel Nederland zich aangemeld voor de eerste serie. Bekijk de indeling van de eerste serie innovatietrajecten.