Aan de slag met praktijkgerichte programma's in het havo: aanmelding open t/m 14 april

29 maart 2022

In de afgelopen maanden zijn in nauwe samenwerking met scholen twee praktijkgerichte examenprogramma’s voor het havo ontwikkeld (met een omvang van 120 studielasturen). Wil je met jouw school één of beide programma’s als schoolexamenvak aanbieden vanaf komend schooljaar? Je kan je school hier nog tot en met 14 april aanstaande voor aanmelden.

Praktijkgerichte programma's voor het havo leveren een bijdrage aan de behoefte van havisten om ook praktisch bezig te zijn en kunnen daarmee de motivatie van deze leerlingen bevorderen. De leerlingen gaan aan de slag met praktische en levensechte opdrachten voor externe opdrachtgevers. Dit kan binnen en buiten de school. Het doel daarvan is de beroepsoriëntatie op hbo-niveau te stimuleren en de aansluiting naar het vervolgonderwijs te verbeteren.
 
Samen met docenten uit de praktijk ontwikkelt SLO op dit moment de inhoud van twee praktijkgerichte programma’s. Het concept examenprogramma Technologie (pgp-T) is een programma waarin de brede toepassing van technologie in de wereld om ons heen centraal staat. Het concept examenprogramma Maatschappij (pgp-M) is een programma waarin de focus ligt op het werken mét en vóór mensen. 

Aanmelden voor schooljaar 2022/2023

Vanaf augustus 2022 kunnen havo-scholen onder bepaalde voorwaarden deze praktijkgerichte havo-programma’s gedurende twee cohorten beproeven tijdens de doorontwikkelfase. Scholen bepalen zelf of ze het praktijkgerichte programma in hun onderwijsaanbod opnemen (als onderdeel van het combinatiecijfer).

Scholen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich hiervoor tot en met 14 april aanstaande aanmelden bij het ministerie van OCW via een aanmeldprocedure. In de doorontwikkelfase worden de examenprogramma’s bijgesteld op basis van ervaringen van de scholen. De scholen kunnen van elkaar leren, elkaar inspireren en met elkaar bouwen aan de versterking van het havo-programma.

Conceptexamenprogramma's
Op 1 april jl. heeft SLO een eerste concept van het praktijkgerichte programma havo Technologie en het praktijkgerichte programma havo Maatschappij op haar website gepubliceerd. Daarmee kunt u zich voorbereiden op het ontwikkelen van het onderwijsprogramma. Let op: Dit zijn tussenversies. In mei volgen de versies waarmee de scholen die zich hebben aangemeld vanaf het nieuwe schooljaar aan de slag gaan.

Gelijktijdig met deze conceptexamenprogramma’s is ook een eerste opzet van de handreiking gepubliceerd waarin wordt aangegeven wat een praktijkgericht programma precies omvat, hoe deze gelezen moet worden en wat voorbereidende tips zijn.


Meer informatie

Zie voor meer informatie de themapagina op de website van SLO