Aanmelden voor doorontwikkelen praktijkgerichte havo

22 december 2022

Scholen die hun praktijkgerichte havo willen doorontwikkelen kunnen zich tot en met 7 april aanmelden bij het ministerie van onderwijs. Ook scholen die nu nog geen praktijkgericht programma aanbieden kunnen zich aanmelden.

Dit schooljaar doet een eerste tranche van ongeveer dertig havo-scholen ervaring op met de vakken Technologie en Maatschappij in de ‘kleine variant’ (120 studielastuur). Parallel aan de doorontwikkeling van de ‘kleine variant’ loopt de ontwikkeling van de ‘grote variant’’ voor het havo. Het zijn dezelfde soort vakken alleen krijgt de ‘grote variant’ een omvang van 360 studielastuur. Naar verwachting zijn de eerste versies van de concept examenprogramma's voor de grote variant in mei 2023 gereed. Het is mogelijk om bij te dragen aan het doorontwikkeltraject voor het volgend schooljaar. Havo-scholen bepalen zelf of en wanneer ze één of beide schoolexamenvakken in hun onderwijsaanbod opnemen en of zij het praktijkgerichte programma in een kleine of grote variant willen ontwikkelen. Hiervoor is een ontheffing nodig van het ministerie van OCW.

In de doorontwikkelfase worden de examenprogramma’s bijgesteld op basis van ervaringen van de scholen. De scholen kunnen van elkaar leren, elkaar inspireren en met elkaar bouwen aan de versterking van het havo-programma. Zo worden er door SLO onder andere landelijke bijeenkomsten georganiseerd om elkaar te inspireren en van tips te voorzien. Er is daarnaast een digitaal platform om materiaal met elkaar uit te wisselen, zoals voorbeelden van PTA's, opdrachten, beoordelingsmaterialen en netwerken. Ter ondersteuning van scholen bij de invoering van de praktijkgerichte programma’s wordt ook een scholingsaanbod ontwikkeld rond samenhangende thema’s die van belang zijn om aan de slag te gaan met een praktijkgerichte havo.

Het document 'Aan de slag met praktijkgerichte examenvakken voor het havo' bevat nadere informatie over o.a. de voorwaarden voor deelname aan de doorontwikkelfase van het praktijkgerichte havo, de wijze waarop u zich aan kunt melden en antwoorden op veel gestelde vragen.

Interesse?

U kunt zich tot en met 7 april 2023 aanmelden bij Anouk Hanssen: anouk.hanssen@minocw.nl. In uw aanmelding dient u (1) een korte motivatie bij te voegen en (2) aan te geven op welke wijze de schoolleiding de ontwikkeling van een praktijkgericht programma gaat faciliteren (zoals het inrichten van een vaksectie en beschikbaar stellen van ontwikkeltijd). Daarnaast dient in de aanmelding doorgegeven te worden:
3. De gegevens van uw school (BRIN-nummer en schoollocatie);
4. Of u het praktijkgerichte programma in een kleine of grote variant wilt ontwikkelen;
5. Of u het concept examenprogramma Maatschappij (pgp-M) of Technologie (pgp-T) of beide examenprogramma’s denkt te gaan aanbieden;
6. Welke docenten naast de schoolleider gedurende de doorontwikkelfase betrokken zijn bij de curriculumevaluatie, inclusief de gegevens van de contactpersoon van uw school (mail + telefoonnummer).