Aanmelden voor onderzoek naar effectiviteit interventies nu mogelijk

11 november 2021

Werk je op school met ‘kansrijke’ interventies om cognitieve en/of sociaal-emotionele vertragingen bij leerlingen terug te dringen? Dan kun je deze nu aanmelden bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om in aanmerking te komen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de interventie. Op 18 november 16:00-17:30 uur is er een online informatiebijeenkomst voor belangstellenden.

Een van de voorwaarden voor indienen is dat het gaat om interventies die bij eerder onderzoek al als ‘kansrijk’ zijn ingeschat. Voor interventies die al als kansrijk zijn ingeschat, ontstaat door wetenschappelijk onderzoek beter zicht op de daadwerkelijke effectiviteit. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan een beter zicht op de effectiviteit van de interventies in de Nederlandse onderwijscontext en op de randvoorwaarden waaronder een interventie het meeste oplevert.

De VO-raad roept scholen die met kansrijke interventies werken op zich aan te melden. Het onderzoek biedt de sector de kans om ook voor de langere termijn kennis op te doen over wat wel en niet werkt.

Een aandachtspunt is dat er over interventies specifiek voor het vmbo en praktijkonderwijs nog relatief weinig bekend is. Het is belangrijk dat hier ook meer zicht op komt.

Aanmelden is mogelijk tot 23 december 2021. Uit alle inzendingen worden circa tien kansrijke interventies geselecteerd; deze selectie wordt in februari 2022 bekend.