Aanmelding open voor ‘Experiment inclusieve leeromgeving’

03 juli 2024

Scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs kunnen zich tot en met 1 oktober aanstaande aanmelden om deel te nemen aan het ‘Experiment inclusieve leeromgeving’. Binnen dit experiment krijgen zij de mogelijkheid om intensiever samen te werken en een stap naar inclusief onderwijs te zetten.

Inclusief onderwijs vraagt om aanpassingen in de wetgeving. Doel van het experiment is om het effect van deze beoogde aanpassingen in de wetgeving te onderzoeken.

Met het experiment kunnen alle óf een deel van de leerlingen van een school of vestiging voor (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs naar school in het regulier onderwijs. Er gaat een leraar uit het gespecialiseerd onderwijs mee naar de reguliere school om de leerlingen te ondersteunen. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit het gespecialiseerd onderwijs een ondersteuningsklas in te richten op een reguliere school.

 

Belangrijke data

  • Aanmelden voor 1-10-2024; starten per 1-1-2025
  • Aanmelden voor 1-5-2025; starten per 1-8-2025
  • Laatste tranche start in augustus 2030
  • Beschikking voor alle tranches tot 2034
  • Einde beleidsregel in augustus 2034
     

Meer informatie

Op woensdag 26 juni was er een webinar waarin het ministerie van OCW toelichting gaf op de nieuwe beleidsregel. Hier is een opname van gemaakt, hieronder is deze terug te kijken. 

Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) volgt later.

Zie ook de presentatie 'Webinar beleidsregel Inclusieve leeromgeving 2024'.