Aanmelding pilotscholen nieuwe leerweg geopend

18 juni 2020

Vanaf het schooljaar 2020-2021 kunnen scholen deelnemen aan een pilot waarin ze de nieuwe leerweg vmbo kunnen helpen vormgeven en uitproberen. Aanmelden voor deze pilot is niet meer mogelijk.

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma en sluiten dat af. In de pilot kunnen scholen de nieuwe leerweg mee ontwikkelen en in de praktijk gaan brengen. Zij krijgen in het schooljaar 2020-2021 (vanaf december 2020) eerst de gelegenheid om zich goed voor te bereiden op het praktijkgerichte programma en leerlingen te werven. Vanaf 2021-2022 moeten de pilotscholen starten met leerlingen in het praktijkgerichte programma (in de derde klas). De pilot loopt tot het eind van het schooljaar 2023-2024. In totaal is per pilotschool 162.000 euro aan subsidie beschikbaar.

Aanmelden als pilotschool

Aanmelden was mogelijk tot 15 september. Mochten er meer aanvragen binnenkomen dan dat er plekken beschikbaar zijn, dan wordt er geloot. Uiterlijk 1 december is de uitslag bekend.

Meer informatie

Op de website van DUS-I vindt u meer informatie over onder ander de voorwaarden voor deelname, de loting en de subsidie. Zie hiervoor ook de ‘Subsidieregeling voor de uitvoering van de pilot nieuwe leerweg’. Op de website van Sterk Beroepsonderwijs vindt u tenslotte veelgestelde vragen en antwoorden over de pilot en de nieuwe leerweg.

Eerder gehouden webinar terugkijken
Eind mei werd een webinar ‘Uitleg subsidieaanvraag pilotscholen nieuwe leerweg’ georganiseerd. U kunt dit webinar terugkijken. Ook de PowerPoint die tijdens dit webinar is gebruikt is beschikbaar.