Aanpassing cao door wijziging minimumloon

31 oktober 2019

Het minimumloon wordt met ingang van 1 januari 2020 verhoogd naar € 1.653,60 Voor de CAO VO 2018 – 2019 heeft de wijziging uitsluitend gevolg voor salaristabel 9 C: in- en doorstroombanen.

De afspraak van de cao-partners is (nu en in de toekomst) is om de zogeheten AT-2 te berekenen door te middelen tussen AT 1 en het salarisnummer 1. Het minimumloon wordt zoals gezegd per 1 januari 2020 € 1.653,60 en Salarisnummer 1 is per 1 januari 2020 € 1.709,00. At-1 wordt daarmee per 1 januari 2020 € 1.653,60 + € 26,86 (inkomenstoeslag) = € 1.680,46. At-2 wordt dan per 1 januari 2020: (1.680,46 + 1.709,00)/2 = € 1.694,73.