Aanpassing cao door wijziging minimumloon

25 oktober 2021

Het minimumloon is met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar € 1.725,00. Voor de CAO VO 2021, die loopt tot en met 31-12-2021, heeft de wijziging geen gevolgen.

De afspraak van de cao-partners is (nu en in de toekomst) om AT-2 te berekenen door te middelen tussen AT-1 en het salarisnummer 1.

Het minimumloon wordt per 1 januari 2022 € 1.725,00
Salarisnummer 1 van tabel 9 (in- en doorstroombanen) is per 1 januari 2022 € 1.782,00 (nog volgens CAO 2021)
At-1 wordt daarmee per 1 januari  2022 € 1.725,00 + € 26,86 (inkomenstoeslag) = € 1.751,86.
At-2 wordt dan per 1 januari 2022: (1.751,86 + 1.782,00)/2 = € 1.766,93.