Aantal leerlingen in het vo daalt nu ook landelijk

08 maart 2018

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs steeg landelijk gezien gemiddeld nog de afgelopen jaren, maar daalt dit schooljaar voor het eerst. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over het aantal vo-leerlingen van het CBS.

In 2016-2017 telde het voortgezet onderwijs 965.827 leerlingen. Dit schooljaar zijn het er 955.924. De verwachting is dat deze dalende trend doorzet. De krimp doet zich in het hele land voor, blijkt uit de CBS-cijfers. De daling is het sterkst in de provincies Groningen, Limburg en Zeeland. Alleen in de vier grootste steden, met Utrecht als koploper, nam het aantal leerlingen dit schooljaar nog iets toe.

Bekijk de CBS-cijfers. U kunt hierbij ook de cijfers voor uw regio inzien.

Samenwerking in de regio

Bij de VO-raad staat krimp al jaren hoog op de agenda. Om te voorkomen dat er onderwijsaanbod uit regio’s verdwijnt en om een divers en kwalitatief goed aanbod in stand te houden, dienen scholen gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Dit kan alleen als besturen en scholen willen samenwerken en verder durven te kijken dan het belang van de eigen school. Deze cijfers onderstrepen de noodzaak om tijdig te anticiperen op krimp en in een vroegtijdig stadium samenwerking in de regio aan te gaan.