Aantal zittenblijvers licht gestegen

06 april 2017

Voor het eerst sinds 2012 is er een (lichte) stijging van het aantal zittenblijvers. Dit ondanks het succes van de zomer- en lentescholen waar bijna 80% van de ruim 11.000 deelnemende leerlingen in 2016 alsnog overging naar het volgende schooljaar. De VO-raad onderzoekt samen met OCW mogelijke oorzaken van de plotselinge stijging van het aantal zittenblijvers.

Wat mogelijk meespeelt is dat leerlingen – en hun ouders – hogere ambities hebben. Dit kan leiden tot hogere plaatsing van leerlingen en kan ervoor zorgen dat leerlingen die niet overgaan ervoor kiezen om het nog eens te proberen op het hogere niveau, in plaats van te switchen naar een lager niveau. Nader onderzoek moet uitwijzen welke oorzaken aan de stijging ten grondslag liggen.

De VO-raad is voorstander van alternatieven om zittenblijven tegen te gaan. Sommige leerlingen zijn erbij gebaat om een jaar over te doen en dat moet ook mogelijk blijven, maar de meeste leerlingen komen maar tekort op enkele vakken. Het is dan ontzettend demotiverend om een heel jaar en alle vakken over te moeten doen. Steeds meer scholen experimenteren daarom met alternatieven voor zittenblijven, waarbij leerlingen via maatwerktrajecten – zoals lente- en zomerscholen – de mogelijkheid krijgen alsnog over te gaan. Scholen en leerlingen boeken met deze vorm van maatwerk veel succes. In 2016 is 87% van de leerlingen die deelnam aan een zomerschool alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar.

Stijging aantal deelnemers zomer- en lentescholen

Het aantal leerlingen dat deelneemt aan een zomer- of lenteschool stijgt nog steeds. In 2015 hebben 3.271 leerlingen zo’n programma gevolgd, waarvan er 2696 (ruim 80%) alsnog overgegaan zijn. In 2016 deden 11.527 leerlingen een lente- en zomerschool, 9.209 daarvan (ook 80%) gingen alsnog over. In 2017 krijgen 16.672 leerlingen de mogelijkheid een lente- of zomerschoolprogramma te volgen.

In de media

Volkskrant: Voor het eerst in vier jaar meer zittenblijvers, hoe kan dat?

AD: Aantal zittenblijvers stijgt: leerlingen leggen lat te hoog

NRC: Aantal zittenblijvers stijgt voor het eerst in vier jaar

Trouw: Aantal zittenblijvers stijgt voor het eerst sinds 2012

NOS: Voor het eerst sinds 2012 meer zittenblijvers op middelbare school

RTL Nieuws: Verrassende ontwikkeling: meer leerlingen moeten klas overdoen