Aanvraag indienen voor OCW-experiment teambevoegdheid 10-14

14 mei 2020

10-14-initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor het experiment teambevoegdheden waarbij po- en vo-docenten met een teambevoegdheid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het 10-14-onderwijs. Deze initiatieven ondervinden nu beperkingen bij de inzetbaarheid van leraren op gebied van bevoegdheden.

De VO-raad is zeer positief over het experiment met teambevoegdheid 10-14. Het sluit aan bij onze verschillende initiatieven om het bevoegdhedenstelsel mee te laten bewegen met onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, zoals de voor verbetering in de samenwerking met het primair onderwijs en met het toekomstbestendig maken van het bevoegdhedenstelsel en het werken aan een meer aantrekkelijk leraarberoep.

Tot 30 juni 2020 kunnen scholen onder voorwaarden een aanvraag indienen voor komend schooljaar via: dienstpostbus.10.14.onderwijs@minocw.nl. Tot en met juni 2023 is ieder jaar een aanvraag mogelijk. Als de teambevoegdheid eenmaal is toegekend, geldt dit voor de hele verdere looptijd van het experiment. Een aanvraag hoeft dus maar één keer gedaan te worden.

Bij de aanvraag dient het volgende mee gestuurd te worden:

  • de contactgegevens van de scholen die in samenwerking willen deelnemen aan het experiment;
  • een afschrift waaruit blijkt dat de scholen die willen deelnemen een nog geldend eindoordeel voldoende of de waardering goed hebben ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs;
  • een schriftelijke verklaring van instemming met deelname aan het experiment van de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen aan de samenwerking;
  • een projectplan.
     

Wat is teambevoegdheid?

Met een experiment wordt mogelijk gemaakt dat 10-14-initiatieven kunnen werken met een teambevoegdheid. In de constructie van een teambevoegdheid zijn leraren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven, zonder dat iedere leraar hiervoor dezelfde bevoegdheden moet hebben. De verschillende individuele bevoegdheden van de betrokken leraren vullen elkaar aan. De bevoegdheden van de leraren gezamenlijk vormen de bevoegdheid van het team als geheel. Dit vergroot de inzetbaarheid van leraren over de onderwijssoorten heen. Het personeel blijft in dienst van de school van de onderwijssoort waarvoor zij bevoegd zijn, behoudt de eigen bevoegdheid en is als individu alleen verantwoordelijk voor dat deel van het onderwijs waarvoor hij of zij bevoegd is.